Tổng hợp thông tin toàn bộ web và hệ thống social của thiết bị vệ sinh thành vinh.

Các sản phẩm của Thành Vinh bao gồm bộ các thiết bị bếp (bếp từ, hút mùi, máy rửa bát, vòi – chậu rửa) và các thiết bị nhà tắm (bồn tắm, phòng xông hơi, sen vòi, bồn rửa mặt lavabo, bồn cầu thông minh…)

Nhằm mang đến sự hiểu hơn về hệ thống thành vinh

Google Entity

https://drive.google.com/drive/folders/1tGwS3fPZ3PmiRzz_wYCLgHMp5shICfrD

Google Sheet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11XNrCb9B0U7N9Hk7n6VMlDtJmfVfc6wTS7qNkqZ6zck/edit#gid=0

Google Doc

https://docs.google.com/document/d/1t5FdBAvXOXnGCefHhG8GYRdFljV2nLTp8tc9cpjTpbU/edit

Google Slide

https://docs.google.com/presentation/d/1ttA_I8AYikl-okPyv4w8620eyaHfa1IgNZmWYWBW5v0/edit#slide=id.p

Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA0RIVwhgdaUsnqmA819yJ8v6znSYm1ir-vAJke99p4R2jgg/viewform?usp=sf_link

Google Draw

https://docs.google.com/drawings/d/1tWFb3giLVHxsJU9ypBAlLMRHJhBKppYD2FYHxCMpDkA/edit

Google My Map

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1vRZhghG52ZJFgb6PGJ7F2Di0VgnMHGYa&ll=15.718823678241826%2C106.28186704999997&z=6

Google Site

https://sites.google.com/view/bon-tam-thanh-vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *