Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 22%
8.300.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 4kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 21%
9.000.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 17%
10.000.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 7,5kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 20%
10.200.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 21%
12.500.000

KT: 40 x 15 x 40cm

Công suất: 10.5kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 11%
14.500.000

KT: 40 x 15 x 40cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 21%
8.000.000

KT: 40x15x40 cm

Công suất: 4,5Kw

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
8.500.000

KT: 40 x 15 x 40cm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 19%
11.000.000

KT: 40 x 15 x 40cm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Việt Nam