Hiển thị tất cả 11 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 27%
13.500.000

Công suất: 12KW.

Xuất xứ: Chính hãng

- 21%
15.500.000

Công suất: 15KW.

Xuất xứ: Chính hãng

- 19%
8.500.000

Công suất: 6KW.

Xuất xứ: Chính hãng

- 24%
9.500.000

Công suất: 9KW.

Xuất xứ: Chính hãng

KT: 450 x 310 x 540 mm

Công suất: 6 kW

Xuất xứ: Phần Lan

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Phần Lan

KT: 450 x 310 x 540 mm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Phần Lan

Công suất: 9 KW

Xuất xứ: Phần Lan

KT: 450 x 310 x 540 mm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Phần Lan

KT: 470 x 340 x 510 mm

Công suất: 9 kW

Xuất xứ: Phần Lan

KT: 520 x 196 x 411 mm

Công suất: 6 kW

Xuất xứ: Phần Lan