Hiển thị 1–60 của 70 kết quả

- 20%
Original price was: 95.450.000₫.Current price is: 76.000.000₫.

KT: 1650x1200x2150 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
Original price was: 102.225.000₫.Current price is: 74.490.000₫.

KT: 1600x1200x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Malaysia

- 28%
Original price was: 103.846.000₫.Current price is: 75.000.000₫.

KT: 1600x1180x2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
Original price was: 107.393.000₫.Current price is: 78.000.000₫.

KT: 1600x1180x2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
Original price was: 75.625.000₫.Current price is: 62.500.000₫.

KT: 1600x1180x900 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Châu Âu

- 16%
Original price was: 124.741.000₫.Current price is: 105.000.000₫.

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 12%
Original price was: 110.350.000₫.Current price is: 97.000.000₫.

KT: 1600x1100x2130 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 16%
Original price was: 118.100.000₫.Current price is: 99.000.000₫.

KT: 1700x1100x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 19%
Original price was: 118.119.000₫.Current price is: 96.000.000₫.

KT: 1700x1100x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 16%
Original price was: 122.600.000₫.Current price is: 103.000.000₫.

KT: 2000x1300x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 15%
Original price was: 135.968.000₫.Current price is: 116.212.000₫.

KT: 1600x1200x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 16%
Original price was: 128.700.000₫.Current price is: 108.000.000₫.

KT: 1900x1200x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 16%
Original price was: 128.700.000₫.Current price is: 108.000.000₫.

KT: 1700x1200x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 16%
Original price was: 122.600.000₫.Current price is: 103.000.000₫.

KT: 1500x1500x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 16%
Original price was: 118.526.000₫.Current price is: 99.000.000₫.

KT: 1700x1120x2130mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 15%
Original price was: 145.237.950₫.Current price is: 124.135.000₫.

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 15%
Original price was: 150.900.750₫.Current price is: 128.975.000₫.

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 15%
Original price was: 145.237.000₫.Current price is: 124.135.000₫.

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Hàn Quốc

- 18%
Original price was: 95.175.000₫.Current price is: 78.000.000₫.

KT: 1650x1200x2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 19%
Original price was: 139.020.000₫.Current price is: 112.358.400₫.

KT: 1750x1180x2220 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Việt Nam

- 15%
Original price was: 123.000.000₫.Current price is: 105.000.000₫.

KT: 2200x1200x2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 23%
Original price was: 126.620.000₫.Current price is: 97.106.040₫.

KT: 2200x1200x2200 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 19%
Original price was: 136.750.000₫.Current price is: 110.248.100₫.

KT: 2200x1200x2200 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1800*1800*2150mm.
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ:  Mallaysia

- 6%
Original price was: 167.585.000₫.Current price is: 158.026.500₫.

KT: 1850x1300x2280mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Việt Nam

- 7%
Original price was: 201.980.000₫.Current price is: 188.082.000₫.

KT: 1900x1200x2280mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp

KT: 1600x1200x2150 mm

Xuất xứ: Nhập khẩu


Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp

KT: Tự thiết kế

Xuất xứ: Malaysia

- 10%
Original price was: 135.780.000₫.Current price is: 122.202.000₫.

KT: 1700x1200x2280x120 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 16%
Original price was: 132.980.000₫.Current price is: 111.333.000₫.

KT: 1850x1300x 2280mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 6%
Original price was: 165.895.000₫.Current price is: 155.605.500₫.

KT: 1700x1200x2280 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700x1200x2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700X1200X2250mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700X1200X2150mm và 1800X1300X2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1600X1200X2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1850X1300X2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700X1000X2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700X1200X2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 2100x1500x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1500x1050x1900mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700x1050x1900mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1700x1300x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 1800X1300X2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 162.000.000₫.Current price is: 137.700.000₫.

Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
KT: 1600 x 1180 x2100 mm
Xuất xứ: Merler – SX tại Việt Nam

- 20%
Original price was: 169.400.000₫.Current price is: 135.520.000₫.

2000x1000x2100mm

- 20%
Original price was: 185.500.000₫.Current price is: 148.400.000₫.

Size:
1900x1200x2280 – 177.500.000Đ
1900x1300x2280 – 185.500.000Đ

- 20%
Original price was: 217.800.000₫.Current price is: 174.240.000₫.

Size:
1800x1200x2000 – 209.700.000Đ
2000x1200x2000 – 217.800.000Đ

- 20%
Original price was: 209.700.000₫.Current price is: 167.760.000₫.

1800x1300x2000 – 194.000.000Đ
1900x1300x2000 – 201.700.000Đ
2000x1200x20000 – 209.700.000Đ

- 20%
Original price was: 169.600.000₫.Current price is: 135.680.000₫.

Size:
1900x1200x2280 – 169.600.000Đ
1700x1200x2280 – 153.800.000Đ
1900x1300x2280 – 169.400.000Đ

- 20%
Original price was: 185.600.000₫.Current price is: 148.480.000₫.

Size:
2000x1300x2200 – 185.600.000Đ
1900x1200x2200 – 177.600.000Đ
1850x1300x2200 – 154.000.000Đ

- 20%
Original price was: 193.600.000₫.Current price is: 154.880.000₫.

KT:
2000x1300x2280 – 193.600.000Đ
1800x1300x2200 – 185.500.000Đ
1700x1200x2200 – 177.600.000Đ
1600x1200x2200 – 161.300.000Đ

- 20%
Original price was: 185.500.000₫.Current price is: 148.400.000₫.

KT:
2000x1300x2280 – 185.500.000Đ
1800x1300x2200 – 182.400.000Đ
1700x1200x2200 – 177.500.000Đ
1600x1200x2200 – 169.400.000Đ

KT: 1700x1200x2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 8%
Original price was: 95.850.000₫.Current price is: 88.180.000₫.

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

128.000.000

Phòng Xông Hơi Merler ML-S3585 thiết kế bao quanh 2 mặt bên ngoài là lớp kính cường lực trong suốt. Khiến cho cả căn phòng như một khối đồng nhất, không hề có sự tách biệt trong không gian. Làm cho căn phòng như trở lên rộng rãi và sáng sủa hơn 1. THÔNG TIN…

- 15%
Original price was: 146.461.400₫.Current price is: 124.120.000₫.

KT: 2200x1300x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Chính hãng

- 15%
Original price was: 152.190.000₫.Current price is: 128.975.000₫.

KT: 2200x1300x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Chính hãng

- 15%
Original price was: 122.000.000₫.Current price is: 103.390.000₫.

KT: 1700x1100x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Chính hãng

- 15%
Original price was: 142.544.000₫.Current price is: 120.800.000₫.

KT: 2200x1300x2180mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Chính hãng

Sau một ngày làm việc căng thẳng và mỏi mệt thì được xông hơi trong chính không gian tắm gia đình là điều hết sức tuyệt vời để bạn giải tỏa căng thẳng mà không phải tốn thời gian đến spa. Phòng xông hơi khô kết hợp ướt được nhập khẩu từ các nước như Hàn quốc, Pháp, Malaysia… chất lượng tốt, giá tốt đang được nhiều khách hàng Việt quan tâm chọn lựa. Thế giới phòng tắm sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về phòng xông hơi kết hợp để bạn tham khảo. 

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt là gì? 

 

Phòng xông hơi khô ướt kết hợp được đông đảo khách hàng yêu thích. Phòng xông hơi kết hợp cả hai loại xông hơi, cho phép người dùng có thể xông hơi cả khô và ướt tùy theo sở thích, công dụng. Phòng xông hơi khô và ướt thiết kế với kính cường lực mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và hiện đại cho không gian gia đình. 

Phòng xông hơi khô và ướt tích hợp cả hai hình thức xông khô và ướt mang đến sự tiện dụng cho người dùng. Việc sở hữu một chiếc phòng xông kết hợp giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí so với việc lắp riêng từng loại. 

Read more