Hiển thị 1–60 của 313 kết quả

KT: 1500x1500x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1210x1210x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1380x1380x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1500x1500x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1400*900*2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1700x850x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ:  KCG Chính Hãng

 

 

KT: 900x900x2180mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

- 20%
Original price was: 68.172.000₫.Current price is: 54.690.000₫.

KT : 950x950x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 88.125.000₫.Current price is: 74.900.000₫.

KT : 1450x900x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 63.384.000₫.Current price is: 49.410.000₫.

KT: 1120x920x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 63.255.000₫.Current price is: 53.766.000₫.

KT: 1200x800x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 10%
Original price was: 60.720.000₫.Current price is: 54.600.000₫.

KT: 900x900x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 26%
Original price was: 85.540.000₫.Current price is: 63.299.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710x820x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 72.825.000₫.Current price is: 53.890.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1300x1250x2180mm.

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 64.625.000₫.Current price is: 47.822.000₫.

Chức năng: Xông hơi khô ướt

Kích thước: tự thiết kế

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 51.520.000₫.Current price is: 41.216.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1,45m x 0,9m x 2,3m

Xuất xứ: Italy

- 22%
Original price was: 53.360.000₫.Current price is: 41.562.100₫.
KT: 900x900x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướtXuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 78.130.000₫.Current price is: 60.865.000₫.

KT: 1450x900x2300mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 8%
Original price was: 70.570.000₫.Current price is: 64.920.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1220x810x2230mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 67.915.000₫.Current price is: 50.257.100₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1220x910x2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 71.205.000₫.Current price is: 52.691.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710x910x2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 64.625.000₫.Current price is: 47.822.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 20%
Original price was: 95.760.000₫.Current price is: 76.690.000₫.

KT: 1750x940x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Italy

- 18%
Original price was: 90.460.000₫.Current price is: 73.932.000₫.

KT: 1810x1120x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 88.920.000₫.Current price is: 71.200.000₫.

KT: 1550x1550x2190mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 17%
Original price was: 57.800.000₫.Current price is: 47.800.000₫.

KT: 1000x1000x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 91.195.000₫.Current price is: 72.956.000₫.

KT: 1580x1530x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 80.570.000₫.Current price is: 62.600.000₫.

KT : 1550x1550x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 13%
Original price was: 85.950.000₫.Current price is: 75.200.000₫.

KT : 1510x860x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
Original price was: 90.850.000₫.Current price is: 72.680.000₫.

KT : 1750x940x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
Original price was: 77.315.000₫.Current price is: 57.213.100₫.

KT: 1220x810x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 102.600.000₫.Current price is: 79.994.000₫.

KT : 1480x1480x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
Original price was: 64.000.000₫.Current price is: 53.900.000₫.

KT: 900x900x2250mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
Original price was: 87.860.000₫.Current price is: 70.288.000₫.

KT: 1000x1000x2220mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

 

- 24%
Original price was: 109.300.000₫.Current price is: 83.277.000₫.
KT : 1500x1500x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 16%
Original price was: 52.640.000₫.Current price is: 44.112.000₫.

+ Kích thước : 1480x1480x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
Original price was: 68.855.000₫.Current price is: 50.952.700₫.

KT: 1420x930x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 21%
Original price was: 43.005.000₫.Current price is: 33.973.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1235x1235x2160 mm

Xuất xứ: Italy

- 10%
Original price was: 47.775.000₫.Current price is: 42.990.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 15%
Original price was: 49.767.000₫.Current price is: 42.300.000₫.

KT: 1210x820x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 28%
Original price was: 48.200.000₫.Current price is: 34.500.000₫.
KT: 1300x1300x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
Original price was: 113.241.000₫.Current price is: 93.500.000₫.

KT: 1350x1350x2150mm – 1500x1500x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 133.204.000₫.Current price is: 113.850.000₫.

KT: 900x900x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 136.035.900₫.Current price is: 116.270.000₫.

KT: 1000x1000x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 167.883.300₫.Current price is: 143.490.000₫.

KT: 1700x850x2180mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 203.989.000₫.Current price is: 174.350.000₫.

KT: 1700x1200x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 138.867.000₫.Current price is: 118.690.000₫.

KT: 1200x1200x2180mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 35%
Original price was: 77.925.000₫.Current price is: 50.329.350₫.

KT: 1000 x 850 x 2200 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 35%
Original price was: 86.740.000₫.Current price is: 56.053.080₫.

KT: 1200x900x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 13%
Original price was: 52.200.000₫.Current price is: 45.200.000₫.

KT: 900x900x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 37%
Original price was: 61.295.000₫.Current price is: 38.881.890₫.

Kích thước: 950x950x2200 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 32%
Original price was: 58.470.000₫.Current price is: 39.868.740₫.

KT: 950x950x2120mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 18%
Original price was: 45.825.000₫.Current price is: 37.500.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 900x900x2120mm

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 18%
Original price was: 66.975.000₫.Current price is: 54.900.000₫.

KT: 1500x850x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 32%
Original price was: 78.215.000₫.Current price is: 53.092.530₫.
KT: 990x990x2150 mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic
- 28%
Original price was: 89.140.000₫.Current price is: 63.947.880₫.
KT: 1200x1200x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Nhập khẩu
- 18%
Original price was: 82.250.000₫.Current price is: 67.400.000₫.

KT: 1200x1000x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 18%
Original price was: 91.415.000₫.Current price is: 74.900.000₫.

KT: 1500x1000x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
Original price was: 80.795.000₫.Current price is: 58.618.890₫.

KT: 1200x850x2240 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
Original price was: 89.535.000₫.Current price is: 75.197.970₫.

KT: 1330x1330x2260mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

Hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng được chú trọng. Phòng xông hơi ướt là một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng đầu tư cho gia đình, cơ sở kinh doanh spa. Vậy phòng xông ướt được cấu tạo như thế nào? Sản phẩm này đem lại những lợi ích gì cho người sử dụng? Thông tin chi tiết sẽ được Thế giới phòng tắm cập nhật trong bài viết dưới đây. 

Phòng xông hơi ướt là gì? Đặc điểm nổi bật của phòng xông hơi ướt

Phòng xông hơi uot là sản phẩm sử dụng máy xông hơi ướt nhằm cung cấp nhiệt độ và độ ẩm trong không gian kín. Phòng xông ướt này được thiết kế chủ yếu từ kính cường lực với khả năng chịu lực chịu nhiệt tốt. Trong đó, nhiệt độ lý tưởng trong phòng sẽ dao động trong khoảng từ 45 – 55 độ C, độ ẩm đạt ~ 100%. Ngoài xông hơi ướt, người dùng còn có thể kết hợp tắm đứng, massage cơ thể và thư giãn thông qua hệ thống giải trí tiện nghi. 

Dựa vào hơi nóng được hình thành từ may xong hoi uot gia dinh kết hợp với nước, phòng xông hơi ướt gia đình giúp kích thích tuyến mồ hôi. Từ đó giúp bài trừ độc tố từ sâu bên trong cơ thể, tăng cường sức khỏe và làm đẹp da. Đây cũng là lý do mà sản phẩm này thường được ứng dụng rộng rãi ở các trung tâm spa, resort hay căn hộ cao cấp. Để quá trình xông hơi đạt hiệu quả tốt nhất, người ta thường kết hợp sử dụng với các loại tinh dầu thảo mộc. Điều này vừa tạo hương thơm dễ chịu, đồng thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tốt hơn.

Phòng xông hơi ướt
Phòng xông hơi ướt sử dụng hơi nước nóng để làm tăng nhiệt độ
Xem Thêm