Hiển thị tất cả 23 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

KT:51.5cm x 29cm x 57.5 cm

Công suất: 10,5 KW

Xuất xứ: Phần Lan.

 

KT: 51.5cm x 29cm x 57.5 cm

Công suất: 12 kW

Xuất xứ: Phần Lan

 

- 13%
7.200.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 4KW

Xuất xứ: Philippines

KT: 410 – 290 – 450 mm

Công suất: 4,5 kw

Xuất xứ: Philippins

- 13%
4.600.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 4,5kW

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 13%
6.800.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 4,5KW

Xuất xứ: Philippines

 

- 13%
5.500.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 6Kw

Xuất xứ: Philippines

- 13%
7.400.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Philippines

- 13%
7.000.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 9KW

Xuất xứ: Philippines

- 13%
7.900.000

Thương hiệu: Sawo

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Philippines

KT: 860-230-655mm

Công suất từ: ​​4,5 kW đến 9 kW

Xuất xứ: Chính hãng

KT: 515-290-450mm

Công suất: 4,5 kw

Xuất xứ: Chính Hãng

 

Kích thước máy: 515 – 290 – 450 mm

Công suất: 6kw

Xuất xứ: Chính Hãng

KT: 515-290-450mm

Công suất: 9 kw

Xuất xứ: Chính Hãng

KT: 400 x 140 x 400mm.

Công suất: 12KW.

Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 400 x 140 x 400mm

Công suất: 15KW.

Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 400 x 140 x 400mm.

Công suất: 6KW.

Xuất xứ: Nhập khẩu

KT: 400 x 140 x 400mm

Công suất: 9KW.

Xuất xứ: Nhập khẩu

Công suất: 12Kw/380V/415V

Thương hiệu: Sawo

Xuất xứ: Philippine

Công suất: 15Kw/380V/415V

Thương hiệu: Sawo

Xuất xứ: Philippine

 

Công suất: 6Kw/220V/380V

Thương hiệu: Sawo

Xuất xứ: Philippine

Công suất: 7,5Kw/220V/380V

Thương hiệu: Sawo

Xuất xứ: Philippine

Công suất: 9Kw/220V/380V

Thương hiệu: Sawo

Xuất xứ: Philippine