Hiển thị tất cả 17 kết quả

[woof]
- 26%
11.830.000

KT: 730 x 370 x 740 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 22%
7.020.000

KT: 730 x 370 x 740 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 26%
12.890.000

KT: 730 x 380 x 775 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 24%
8.020.000

KT: 730 x 380 x 775 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 23%
10.260.000

KT: 715 x 380 x 800 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 25%
13.630.000

KT: 720 x 395 x 750 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 23%
8.760.000

KT: 720 x 395 x 750 mm

Công nghệ: Đài Loan

Nguồn điện: 220V

- 25%
10.360.000

KT: 720 x 400 x 630 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 27%
14.480.000

KT: 725 x 395 x 710 mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguồn điện: 220V

- 26%
9.610.000

KT: 725 x 395 x 710mm

Công nghệ: Đài Loan

Nguồn điện: 220V

20.053.000

KT: 715 x 380 x 800 mm

KT nắp: 487 x 505 x 154mm

Xuất xứ: Việt Nam

 

- 26%
15.190.000

KT: 720 x 400 x 630mm

KT nắp: 487 x 505 x 154mm

Xuất xứ: Việt Nam

 

- 28%
32.060.000

KT: 720 x 410 x 510 mm

Nắp rửa: TAF300

Xuất xứ: Korea

 

- 24%
7.360.000

KT: 735 x 385 x 735 mm

KT nắp: 443x507x154mm

Xuất xứ: Việt Nam

 

- 26%
15.510.000

KT: 740 x 400 x 715 mm

KT nắp: 487 x 505 x 154 mm

Xuất xứ: Việt Nam

 

- 28%
9.800.000

KT: 487x505x154 mm

Công nghệ: Đài Loan

Nguồn điện: 220V

- 27%
5.020.000

KT: 443x507x154mm

Công nghệ: Đài Loan

Nguồn điện: 220V