Hiển thị 1–60 của 453 kết quả

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Việt Nam

Chức năng: Xông hơi ướt

KT: Tự thiết kế

Xuất xứ: Việt Nam

Chức năng: Xông hơi khô
KT:  Tự thiết kế
Xuất xứ: Việt Nam

KT: Tự thiết kế
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Việt Nam

KT: 1500x1500x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1210x1210x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1380x1380x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1500x1500x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1400*900*2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1700x850x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ:  KCG Chính Hãng

 

 

KT: 900x900x2180mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

Chức năng: Xông hơi

Xuất xứ: Himalaya tại Pakistan

Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp

Kích thước: Tự thiết kế

Xuất xứ: Việt Nam

620.000

Chức năng: Gỗ làm phòng xông hơi

Kích thước: Tự thiết kế

Xuất xứ: Việt Nam

- 20%
Original price was: 68.172.000₫.Current price is: 54.690.000₫.

KT : 950x950x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 88.125.000₫.Current price is: 74.900.000₫.

KT : 1450x900x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
Original price was: 40.800.000₫.Current price is: 34.234.000₫.
KT : 1235 x 1235 x 2160 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 22%
Original price was: 63.384.000₫.Current price is: 49.410.000₫.

KT: 1120x920x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 63.255.000₫.Current price is: 53.766.000₫.

KT: 1200x800x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 10%
Original price was: 60.720.000₫.Current price is: 54.600.000₫.

KT: 900x900x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 26%
Original price was: 85.540.000₫.Current price is: 63.299.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710x820x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 72.825.000₫.Current price is: 53.890.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1300x1250x2180mm.

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 64.625.000₫.Current price is: 47.822.000₫.

Chức năng: Xông hơi khô ướt

Kích thước: tự thiết kế

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 51.520.000₫.Current price is: 41.216.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1,45m x 0,9m x 2,3m

Xuất xứ: Italy

- 22%
Original price was: 53.360.000₫.Current price is: 41.562.100₫.
KT: 900x900x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướtXuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 78.130.000₫.Current price is: 60.865.000₫.

KT: 1450x900x2300mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 8%
Original price was: 70.570.000₫.Current price is: 64.920.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1220x810x2230mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 67.915.000₫.Current price is: 50.257.100₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1220x910x2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 71.205.000₫.Current price is: 52.691.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710x910x2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 64.625.000₫.Current price is: 47.822.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 20%
Original price was: 95.760.000₫.Current price is: 76.690.000₫.

KT: 1750x940x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Italy

- 18%
Original price was: 90.460.000₫.Current price is: 73.932.000₫.

KT: 1810x1120x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 88.920.000₫.Current price is: 71.200.000₫.

KT: 1550x1550x2190mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 17%
Original price was: 57.800.000₫.Current price is: 47.800.000₫.

KT: 1000x1000x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 91.195.000₫.Current price is: 72.956.000₫.

KT: 1580x1530x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 80.570.000₫.Current price is: 62.600.000₫.

KT : 1550x1550x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 13%
Original price was: 85.950.000₫.Current price is: 75.200.000₫.

KT : 1510x860x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
Original price was: 90.850.000₫.Current price is: 72.680.000₫.

KT : 1750x940x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
Original price was: 77.315.000₫.Current price is: 57.213.100₫.

KT: 1220x810x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 102.600.000₫.Current price is: 79.994.000₫.

KT : 1480x1480x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
Original price was: 64.000.000₫.Current price is: 53.900.000₫.

KT: 900x900x2250mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
Original price was: 87.860.000₫.Current price is: 70.288.000₫.

KT: 1000x1000x2220mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

 

- 24%
Original price was: 109.300.000₫.Current price is: 83.277.000₫.
KT : 1500x1500x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 16%
Original price was: 52.640.000₫.Current price is: 44.112.000₫.

+ Kích thước : 1480x1480x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
Original price was: 68.855.000₫.Current price is: 50.952.700₫.

KT: 1420x930x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 95.450.000₫.Current price is: 76.000.000₫.

KT: 1650x1200x2150 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
Original price was: 102.225.000₫.Current price is: 74.490.000₫.

KT: 1600x1200x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 60.420.000₫.Current price is: 47.330.000₫.

KT: 1200x800x2140 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Malaysia

- 21%
Original price was: 43.005.000₫.Current price is: 33.973.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1235x1235x2160 mm

Xuất xứ: Italy

- 10%
Original price was: 47.775.000₫.Current price is: 42.990.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 15%
Original price was: 49.767.000₫.Current price is: 42.300.000₫.

KT: 1210x820x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 13%
Original price was: 55.640.000₫.Current price is: 48.500.000₫.

KT: 2000 x 1500 x 2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Việt Nam

- 31%
Original price was: 72.237.000₫.Current price is: 49.500.000₫.

KT: 1800 x 1200 x 2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 13%
Original price was: 55.640.000₫.Current price is: 48.500.000₫.

KT:  2000 x 1500 x 2000mm.
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 21%
Original price was: 53.000.000₫.Current price is: 42.000.000₫.

KT: 1200x1200x2000mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 28%
Original price was: 103.846.000₫.Current price is: 75.000.000₫.

KT: 1600x1180x2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
Original price was: 107.393.000₫.Current price is: 78.000.000₫.

KT: 1600x1180x2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 28%
Original price was: 48.200.000₫.Current price is: 34.500.000₫.
KT: 1300x1300x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
Original price was: 75.625.000₫.Current price is: 62.500.000₫.

KT: 1600x1180x900 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Châu Âu

- 12%
Original price was: 123.117.000₫.Current price is: 108.342.960₫.

KT: 1500x1500x2100mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Hàn Quốc

Lượt Xem: 324556

Phòng xông hơi hiện nay đang là dòng sản phẩm được ưa chuộng lắp đặt tại nhà bởi nhiều đặc tính ưu việt. Thay vì trước đây cần đến spa thì giờ đây bạn có thể dễ dàng lắp đặt sản phẩm ngay tại nhà để chăm sóc sức khỏe. Bạn cũng đang muốn lắp đặt phòng xông hơi gia đình nhưng chưa biết nên lắp đặt “phòng xông khô” hay “phòng xông ướt”? Thế giới phòng tắm sẽ cung cấp cho bạn đọc tất cả các thông tin cần thiết về phòng xông hơi để tham khảo nhé. 

Phòng xông hơi là gì? 

Bạn có thể hiểu đơn giản phòng xông hơi là căn phòng khép kín, có thiết kế sẵn để phục vụ cho mục đích xông hơi. Tùy theo hình thức xông hơi mà chất liệu và nguyên lý hoạt động của từng mẫu phòng xông cũng khác nhau. Phong xong hoi là căn phòng khép kín, được ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo thành thiết bị cao cấp có thể kết hợp việc tắm rửa thông thường cùng xông hơi massage, giải trí để đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. 

Bồn tắm xông hơi tại Thế giới phòng tắm là dòng phòng xông nhập khẩu từ các nước có truyền thống về xông hơi. Các linh kiện lắp đặt phòng xông hơi gia đình đều đảm bảo độ bền và chất lượng. 

Phòng xong hơi nhập khẩu cao cấp thường có xuất xứ từ Hàn quốc, Pháp, Malaysia… Thiết kế của bồn xông hơi vô cùng hiện đại, đẳng cấp và an toàn tuyệt đối khi dùng. Ngoài ra phong xông hơi sản xuất ở Việt Nam cũng đảm bảo chất lượng vượt trội được nhiều người chọn lựa. 

https://www.high-endrolex.com/16

Lợi ích khi sử dụng phòng xông hơi

Nhà tắm xông hơi mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người

Sử dụng nhà tắm xông hơi massage mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hiện nay nhiều phong tam xong hoi mở ra để phục vụ nhu cầu của con người. Nhiều gia đình đã chọn lựa lắp đặt nhà tắm hơi ngay tại nhà để mang đến sức khỏe cho cả gia đình, không mất công đến spa. Sử dụng phòng xong hơi mang đến nhiều lợi ích như sau: 

Bài tiết mồ hôi

Sử dụng cả phong xông hơi ướt hay phòng xông khô đều có thể giúp bài tiết mồ hôi. Việc này có lợi cho sức khỏe. Khi ra mồ hôi, cơ thể sẽ thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài căng thẳng. Việc bài tiết mồ hôi cũng giúp bạn có được làn da đẹp hơn, loại bỏ tế bào chết và dầu. Bạn hãy tận dụng thời gian dùng bon tam xong hoi để có làn da khỏe mạnh rạng ngời.  

Giảm đau

Dùng phong tam xong hoi là biện pháp hữu hiệu để giảm đau. Hơi nóng của nhà tắm hơi làm giãn nỡ mạch máu, tăng cường máu lưu thông. Oxy được đưa đến những phần đau của cơ thể để giải tỏa. Nếu bon xong hoi ướt không chữa lành cơn đau thì nó cũng đẩy nhanh khả năng chữa đau. 

Read more