Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 34%
7.800.000

KT: 420 x 270 x 570 mm

Công suất: 4,5kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 26%
8.700.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 24%
9.000.000

KT:420 x 270 x 570 mm

Công suất: 9 kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 29%
15.000.000

KT: 420 x 270 x 570 mm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 24%
19.000.000

KT: 420 x 270 x 570 mm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 28%
9.000.000

KT: 420 x 270 x 570 mm

Công suất: 9 kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 23%
14.000.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 26%
15.500.000

KT: 420 x 270 x 570 mm

Công suất: 9 kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 32%
17.000.000

KT: 42 x 27 x 57cm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Việt Nam