Hiển thị tất cả 6 kết quả

KT: 450x315x400mm

Công suất: 4KW

Xuất xứ: Thụy Điển

 

KT: 650x390x570 mm

Công suất: 15 KW

Xuất xứ: Thụy Điển

KT: 650x390x570 mm

Công suât: 18 KW

Xuất xứ: Thụy Điển

KT: 650x390x570 mm

Công suât: 12 KW

Xuất xứ: Thụy Điển

KT: 450x315x400 mm

Công suât: 6 KW

Xuất xứ: Thụy Điển

KT: 450x315x400 mm

Công suất: 9 KW

Xuất xứ: Thụy Điển