Hiển thị tất cả 8 kết quả

KT: 685*420*520 (mm).
Chất liệu: Men nano
Tâm xả: 300mm.

 

KT: 685*420*520 (mm).

Chất liệu: Men nano

Tâm xả: 300mm.

 

- 18%
18.000.000

KT: 685*385*500 (mm).
Chất liệu: Men nano
Tâm xả: 300mm.

 

KT: 680*385*460(mm).

Chất liệu: Men nano

 

KT: 690*4055*500(mm)

Chất liệu: Men nano

 

 

KT: 680*420*440 (mm).

Chất liệu: Men nano

Nắp rửa: ABS

 

KT: 680*420*440 (mm).

Chất liệu: Men nano

Nắp rửa: ABS

 

KT: 680*420*440 (mm).

Chất liệu: Men nano

Nắp rửa: ABS