Hiển thị tất cả 18 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 17%
10.000.000

KT: 44.5 x 18.2cm  x 31.3cm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 23%
12.000.000

KT: 400*270*570mm.

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 24%
8.000.000

KT: 400*270*570mm.

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 21%
10.000.000

KT: 410*280*570mm.

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Việt Nam

KT: 490 x 560 x 650 mm

Công suất: 12KW

 

KT: 490 x 560 x 650 mm

Công suất: 15KW

KT: 70 x 56 x 65 cm

Công suất: 18kW

- 19%
13.000.000

KT: 500*200*520mm

Công suất: 12KW

Xuất xứ: Việt Nam

- 48%
20.300.000

KT: 510*210*530mm.

Công suất: 12KW

Xuất xứ: Việt Nam

- 23%
14.500.000

KT: 500*200*520mm

Công suất: 15KW

Xuất xứ: Việt Nam

- 50%
23.200.000

KT: 510*210*530mm.

Công suất: 15kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 17%
15.000.000

KT: 500*200*520mm

Công suất: 18KW

Xuất xứ: Việt Nam

- 24%
6.500.000
KT: 400*140*390mm
Công suất: 4,5KW
Xuất xứ: Việt Nam
- 16%
10.500.000

KT: 445 x 182 x 313mm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 55%
11.300.000

KT: 400*140*390mm.

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 62%
12.700.000

KT: 400*140*390mm

Công suất: 9KW

Xuất xứ: Việt Nam

- 34%
8.950.000

KT: 400 x 140 x 400mm

Công suất: 6KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 39%
9.500.000

KT: 400*140*400mm.

Công suất máy: 9KW.

Xuất xứ: Việt Nam