Hiển thị tất cả 14 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

18.300.000

Nguồn điện: 220V
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 5L/2.5L

 

29.750.000

Nguồn điện: 220V
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

13.110.000

KT: 690 x 400 x 520 mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

15.410.000

KT: 690 x 520 x 400mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

14.770.000

KT: 690 x 520 x 400mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

14.770.000

KT: 690 x 520 x 400mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

13.110.000

KT: 690 x 400 x 520 mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

15.410.000

KT: 690 x 520 x 400mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

14.770.000

KT: 690 x 520 x 400mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

17.500.000

KT: 690 x 520 x 400mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

13.800.000

KT: 650 x 440 x 505 mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

13.800.000

KT: 650 x 440 x 520 mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

16.300.000

KT: 640 x 381 x 475mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L

 

17.655.000

KT: 640 x 381 x 475 mm
Chất liệu: Men nano
Mức xả: 6L/3L