Hiển thị 1–60 của 271 kết quả

- 35%
Original price was: 9.600.000₫.Current price is: 6.200.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 16.800.000₫.

KT Tủ: 610 x 465 mm
KT Gương: 765 x 550 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 16.700.000₫.

KT Tủ: 610 x 465 mm
KT Gương: 765 x 550 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 15%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 18.800.000₫.

KT Tủ: 810 x 465 mm
KT Gương:
800 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 11%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 18.700.000₫.

KT Tủ: 810 x 465 mm
KT Gương: 765 x 550 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 18.900.000₫.

KT Tủ: 810 x 465 mm
KT Gương: 800 x 750 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.700.000₫.

KT Tủ: 910 x 465 mm
KT Gương: 800 x 600 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 37.500.000₫.Current price is: 35.000.000₫.

KT Tủ: 900 x 530 x 500mm
KT Gương: 880 x 700mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 32.500.000₫.

KT Tủ: 800 x 510 x 500mm
KT Gương: 780 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 10%
Original price was: 20.100.000₫.Current price is: 18.000.000₫.

KT Tủ: 880 x 480 x 480 mm
KT Gương: 800 x 170 x 450 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 10%
Original price was: 20.100.000₫.Current price is: 18.000.000₫.

KT Tủ: 450 x 400 x 700 mm
KT Gương: 430 x 770 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 32.500.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 x 510 mm
KT Gương: 800 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 21.600.000₫.

KT Tủ: 660 x 520 x 590 mm
KT Gương: 630 x 28 x 630 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 9%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 12.700.000₫.

KT Tủ: 600 x 500 x 520 mm
KT Lavabo: 600x520x390 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 13%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 30.500.000₫.

KT Tủ: 800 x 460 x 500mm
KT Gương: 810 x 28 x 730mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 36.000.000₫.Current price is: 33.400.000₫.

KT Tủ: 800 x 460 x 320mm
KT Gương: 800 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 17%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT Tủ: 600 x 460 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 910 x 460 mm

KT Gương: 650 x 850 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 810 x 470 mm

KT Gương: 760 x 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT Tủ: 610 x 470 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 22%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 750 x 460 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 600 x 460 mm

KT Gương: 800 x 460 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 28%
Original price was: 7.800.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 900 x 470 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 8.200.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 800 x 460 mm

KT Gương: 750 x 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 31%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 4.400.000₫.

KT Tủ: 600 x 450 mm

KT Gương: 750 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 31%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 4.400.000₫.

KT Tủ: 520 x 450 mm

KT Gương: 750 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 38%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT Tủ: 600 x 450 mm

KT Gương: 750 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 17%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 750 x 460 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 810 x 460 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT Tủ: 810 x 460 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT Tủ: 810 x 460 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 12%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

KT Tủ: 1010 x 480 mm

KT Gương: 650 x 350mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.100.000₫.

KT Tủ: 610 x 460 x 500 mm

KT Gương: 790 x 600 x 132 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 6.300.000₫.

KT Tủ: 810 x 465 mm

KT Gương: 800 x 950 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 32%
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 6.000.000₫.

KT Tủ: 920 × 460 mm

KT Gương: 900 × 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 24%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 800 × 480 mm

KT Gương: 800 × 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 630 × 500 mm

KT Gương: 700 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 38%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT Tủ: 610 × 460 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 37%
Original price was: 8.300.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 600 × 450 mm

KT Gương: 700 × 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
Original price was: 8.400.000₫.Current price is: 6.300.000₫.

KT Tủ: 1010 × 480 mm

KT Gương: 650 × 650 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 39%
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 6.000.000₫.

KT Tủ: 900 × 470 mm

KT Gương: 700 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 30%
Original price was: 8.400.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 470 mm

KT Gương: 800 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 22%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 600 x 400 mm

KT Gương: 700 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 31%
Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 480 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.010.000₫.

KT Tủ: 550 × 410 mm

KT Gương: 530 × 760 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 37%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 8.200.000₫.

KT Tủ: 1000 × 460 mm

KT Gương: 750 × 940 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 28%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 4.750.000₫.

KT Tủ: 520 × 410 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 5.010.000₫.

KT Tủ: 600 × 400 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 630 × 780 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 10%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

KT Tủ: 700 × 430 mm

KT Gương: 850 × 650 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 750 × 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.700.000₫.

KT Tủ: 700 x 500 mm

KT Gương: 700 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 6.150.000₫.

KT Tủ: 610 × 470 mm

KT Gương: 600 × 750 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 610 × 470 mm

KT Gương: 600 × 760 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 6%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 600 × 480 mm

KT Gương: 640 × 520 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 11%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 550 × 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 17.900.000₫.

KT Tủ: 970 × 610 mm

KT Gương: 950 × 850 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 15.200.000₫.

KT Tủ: 780 × 580 mm

KT Gương: 700 × 900 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.900.000₫.

KT Tủ: 1000 × 600 mm

KT Gương: 880 × 1000 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

Tủ Lavabo nhựa hay còn được gọi là tủ chậu Lavabo, tủ chậu rửa mặt, tủ dưới bồn rửa mặt. Là một trong những thiết bị không thể thiếu được trong phòng vệ sinh, phòng tắm. Bộ sản phẩm tủ chậu Lavabo biến hóa không gian nhỏ nhắn trở nên sang trọng, tiện nghi, đầy tính thẩm mỹ.

1.  TỦ LAVABO NHỰA CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT NÀO?

Tủ Lavabo là thiết bị vệ sinh không con xa lạ đối với mọi người. So với những sản phẩm phòng tắm khác, tủ chậu lavabo nhựa có nhiều đặc điểm nổi bật khiến nhiều khách hàng yêu thích như:

 • Tạo sự ngăn nắp cho nhà tắm

Tủ chậu lavabo nhựa giúp đựng chai lọ, đồ dùng cá nhân như dầu gội đầu, sữa tắm, dao cạo râu,…Loại bỏ những đồ dùng treo tường không cần thiết, giúp không gian phòng tắm ngăn nắp, gọn gàng hơn. Đồng thời giúp gia chủ tìm kiếm đồ đạc dễ dàng.

 • Độ bền cao

Tủ chậu Lavabo được làm từ nhựa với đặc điểm siêu chống ẩm mốc, chống nước, không bị mối mọt xâm hại, không bám bụi. Thích hợp với môi trường ẩm ướt như phòng vệ sinh,  phòng tắm.

 • Mẫu mã đa dạng

Lavabo tủ nhựa có nhiều kiểu dáng và màu sắc riêng, phổ biến là màu vân gỗ quyến rũ sang trọng và màu trắng hiện đại.

 • Tính thẩm mỹ cao

Thiết bị vệ sinh này có màu sắc đa dạng, thiết kế độc đáo cùng công nghệ sơn men bóng, laminate vân gỗ, acrylic bóng gương, mặt đá nhân tạo bắt mắt. Mang đến vẻ đẹp cho sản phẩm tủ chậu Lavabo cũng như giúp nâng cấp không gian phòng tắm.

 • Dễ dàng di chuyển

Loại tủ này được làm từ nhựa nên khá là nhẹ giúp dễ dàng di chuyển và tháo lắp. Ngoài ra, bề mặt tủ phẳng, trơn bóng thuận tiện cho việc lau chùi, vệ sinh.

Tu-lavabo-nhua
Tủ lavabo nhựa mang đến không gian hiện đại, tiện nghi

2. TỦ LAVABO NHỰA CÓ NHỮNG LOẠI NÀO?

Hiện nay có rất nhiều loại tủ nhựa lavabo vì thế để mọi người dễ hình dung và dễ dàng phân loại tủ lavabo bằng nhựa thì Thế giới phòng tắm đưa ra các loại tủ lavabo nhựa như sau:

2.1. Tủ lavabo nhựa PVC

Ván nhựa PVC hay còn gọi là Tấm nhựa PVC là loại vật liệu được tạo thành từ thành phần chính là Polivinyl Clorua (viết tắt là PVC) kết hợp với một số phụ gia vô cơ và được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.

Đây là loại vật liệu được đánh giá là vật liệu được ưa chuộng nhất trong trong nội thất. Nhựa PVC khắc phục được hầu hết các hạn chế của các dòng nhựa trên thị trường hiện nay.

Chính vì thế, tủ lavabo khi sử dụng vật liệu PVC để làm thì tủ lavabo cũng sở hữu những điểm nổi bật của loại vật liệu này.

 • Ưu điểm

– Tủ lavabo nhựa PVC có khả năng chống nước tuyệt đối, vô cùng phù hợp với môi trường ẩm ướt, nhiều nước như phòng vệ sinh, phòng tắm gia đình.

Mẫu tủ lavabo nhựa PVC không bị mối mọt, côn trùng phá hoại theo thời gian dài sử dụng

–  Sản phẩm có độ bền cao, không bị cong vênh khi sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Đồng thời khối lượng tủ nhẹ, dễ dàng di chuyển và tháo lắp khi cần thiết.

–  Việc vệ sinh tủ lavabo diễn ra vô cùng nhanh chóng, dễ dàng, chỉ cần một chút dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, sản phẩm của bạn sẽ sạch bong, sáng đẹp như mới.

–  Màu sắc lavabo tủ nhựa PVC đa dạng cho bạn lựa chọn.

 • Nhược điểm

– So với tủ được làm từ gỗ công nghiệp, tủ lavabo nhựa PVC có giá thành khá cao, cao gấp 2 lần

Bộ tủ lavabo nhựa PVC có khả năng chịu nhiệt rất hạn chế, chỉ chịu nhiệt dưới hoặc bằng 70 độ

Tủ Lavabo Nhựa
Tủ lavabo nhựa PVC

2.2. Tủ lavabo nhựa Picomat

Thật ra nhựa Picomat là một loại vật liệu thuộc chủng loại nhựa PVC. Nhựa Picomat hay còn gọi là nhựa PVC Foam ( Ván Nhựa Picomat) . Đây là một loại vật liệu được tạo thành từ bột nhựa PVC. Ngoài thành phần chính là nhựa PVC còn có thể chứa một số chất phụ gia làm đầy có gốc cellulose hoặc vô cơ.

Nhựa Picomat đang được xem là loại nhựa chất lượng nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam với ưu điểm an toàn do không chứa các chất độc hại như chì, thủy ngân hay lưu huỳnh,…. và có khả năng chống mối mọt, chịu nước tuyệt đối,…

2.3. Tủ lavabo nhựa Composite

Nhựa Composite còn được gọi là nhựa FRP, thực chất là một loại nhựa tổng hợp, được ép và tạo hình từ sự kết hợp giữa bột gỗ (40%) và hạt nhựa (60%). Được sản xuất trên dây chuyền, máy móc hiện đại, nhựa Composite nhựa được xem là vật liệu thân thiện với tự nhiên và môi trường.

➤  Ưu điểm:

 • Nhựa composite thể tạo hình đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế tủ lavabo khác nhau.
 • Độ bền cao: Chịu môi trường kháng hóa chất cao và chống ăn mòn, không cần sơn bảo quản tựa như những loại vật liệu kim loại, gỗ…
 • Tuy không đạt được độ cứng chắc như các loại gỗ tự nhiên, nhưng tủ lavabo composite có khả năng chịu lực và bắt các chi tiết ngăn khóa như ngăn khóa, bản lề vượt trội hơn hẳn so với nhựa rỗng.

➤  Nhược điểm:

 • Khả năng bắt vít của tủ lavabo composite kém hơn so với các loại gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp cũng là vấn đề gây trở ngại khi thi công tủ lavabo.

Xem Thêm