Hiển thị 1–60 của 230 kết quả

- 24%
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 7.500.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.600.000₫.Current price is: 7.300.000₫.

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 7.200.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.300.000₫.Current price is: 7.100.000₫.

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 23%
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

KT Tủ: 600 x 400 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

7.900.000

KT Tủ: 600 x 400 mm
KT Gương: 500 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

9.900.000

KT Tủ: 600 x 470 mm
KT Gương: 400 x 750 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

10.900.000

KT Tủ: 800 x 470 mm
KT Gương: 550 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

13.900.000

KT Tủ: 1000 x 470 mm
KT Gương: 650 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 800 x 470 mm
KT Gương: 500 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

13.900.000

KT Tủ: 1000 x 470 mm
KT Gương: 950 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

10.900.000

KT Tủ: 600 x 470 mm
KT Gương: 550 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 800 x 470 mm
KT Gương: 750 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

10.900.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 750 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

13.900.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 16.900.000₫.Current price is: 12.400.000₫.

KT Tủ: 1000 x 480mm
KT Gương: 900 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.750.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.750.000₫.

KT Tủ: 1000 x 480 mm
KT Gương: 900 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 20.900.000₫.Current price is: 15.200.000₫.

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 13.550.000₫.

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 13.550.000₫.

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 16.900.000₫.Current price is: 12.450.000₫.

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.450.000₫.

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 22%
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 7.950.000₫.

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 10.250.000₫.Current price is: 7.770.000₫.

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 7.450.000₫.

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 13.800.000₫.Current price is: 10.250.000₫.

KT Tủ: 800 x 400 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
Original price was: 11.900.000₫.Current price is: 8.950.000₫.

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 23%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 7.690.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 7.450.000₫.

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 20.200.000₫.Current price is: 14.750.000₫.

KT Tủ: 580 x 500 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 23.200.000₫.Current price is: 16.850.000₫.

KT Tủ: 680 x 500 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 12.850.000₫.

KT Tủ: 1000 x 480 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.750.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 16.200.000₫.Current price is: 11.950.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 10.750.000₫.

KT Tủ: 800 x 460 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 11.450.000₫.

KT Tủ: 800 x 460 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.650.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 7.450.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
Original price was: 11.800.000₫.Current price is: 8.850.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 17%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 9.500.000₫.

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 7.250.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.350.000₫.Current price is: 7.150.000₫.

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.245.000₫.Current price is: 7.070.000₫.

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 32%
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 6.000.000₫.

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 530 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 23%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 6.850.000₫.

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 530 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.650.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.800.000₫.Current price is: 7.450.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 7.650.000₫.

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 10.250.000₫.Current price is: 7.770.000₫.

KT Tủ: 700 x 480mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 7.250.000₫.

KT Tủ: 600 x 480mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 13.550.000₫.

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
Original price was: 15.900.000₫.Current price is: 11.750.000₫.

KT Tủ: 1000 x 480 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay thì ngành nội thất cũng có nhiều thay đổi và phát triển nhanh chóng đặc biệt là sản phẩm nội thất phòng tắm. Sự đa dạng về chất liệu, sự mới mẻ về kiểu dáng đã tạo nên sự đa dạng với các sản phẩm thuộc về nội thất phòng tắm. Từ đó, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng từ mức thu nhập thấp cho đến cao cấp cũng có thể sở hữu được những sản phẩm ưng ý khi có nhu cầu sử dụng. Trong đó, tủ lavabo gỗ hay còn gọi là tủ chậu rửa mặt,..được người tiêu dùng ưa chuộng không chỉ bởi tính năng mà còn là tính thẩm mỹ của tủ, giúp phòng tắm sang trọng, gọn gàng và hiện đại hơn.

1. Các tính năng của tủ lavabo gỗ

Tủ lavabo gỗ được ưa chuộng bởi người tiêu dùng được đo lường thông qua lượng tìm kiếm và doanh số mà thị trường có thể đo lường được để đánh giá. Vậy lavabo tủ gỗ có ưu điểm gì mà lại được yêu thích đến vậy. Sau đây là một vài ưu điểm của tủ lavabo gỗ có thể kể đến như:

 • Đảm bảo sự gọn gàng ngăn nắp cho không gian:

Chắc chắn khi sở hữu một mẫu tủ lavabo gỗ đẹp sẽ giúp không gian phòng tắm gọn gàng hơn. Bạn sẽ không còn lo lắng những chai lọ như nước giặt, dầu gội,…nằm đổ hay sắp xếp bừa bộn nữa..Thay vào đó, chúng sẽ được để gọn gàng trong kệ tủ lavabo và không gian phòng tắm của gia đình bạn cũng thoáng đãng hơn rất nhiều

 • Tối ưu không gian sử dụng:

Do sự gọn gàng được duy trì khi có tủ lavabo, do vậy không gian sử dụng cũng sẽ được tối ưu hơn rất nhiều. Ngoài ra với khả năng tích hợp tủ, bồn rửa, gương nên thay vì cần nhiều hơn hai sản phẩm thì giờ đây chỉ cần sử dụng một bộ tủ cũng tích hợp được toàn bộ.

 • Độ bền vượt trội:

Với không gian phòng tắm ẩm ướt thì các đồ đạc trong phòng cũng dễ bị ẩm mốc. Nhưng tủ gỗ lavabo chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ bởi khả năng thích nghi với mọi môi trường và độ bền đẹp.

 • Tạo điểm nhấn cho không gian:

Với các tính năng trên giúp tạo gọn gàng cùng với đó là thiết kế mẫu mã đa dạng, với những nét trạm khắc mềm mại và màu sắc tự nhiên. Tủ chậu gỗ tạo nên vẻ đẹp ấm áp cho không gian, nét đẹp nguyên sơ mang đến sự thoải mái người nhìn và sử dụng

 • Vận chuyển, lắp đặt dễ dàng:

Với chất liệu gỗ có thể dễ dàng cắt xẻ, tạo kiểu dáng cũng như dễ lắp đặt và vận chuyển tận nơi cho khách hàng mà không lo lắng ảnh hưởng đến sản phẩm.

tu-lavabo-go
Tủ lavabo gỗ

2. Các loại tủ lavabo gỗ

Tủ lavabo gỗ được chia thành hai loại thông qua chất liệu tạo tủ là: tủ lavabo gỗ tự nhiên và tủ lavabo gỗ công nghiệp. 

2.1 Tủ lavabo gỗ tự nhiên

Đây là chất liệu quen thuộc với các đồ nội thất trong gia đình bởi sự sang trọng, ấn tượng, từ đó cho thấy vị thế của gia chủ hay đơn giản là kinh tế của gia đình thông qua loại gỗ được sử dụng. Một số loại gỗ tự nhiên được dùng trong thiết kế tủ lavabo gỗ như: gỗ sồi,gỗ căm xe, gỗ gõ đỏ,gỗ lim…Một số ưu nhược điểm về tủ lavabo gỗ có thể kể đến như:

► Ưu điếm:

 • Mang tính thẩm mỹ cao:

Với chất liệu gỗ tự nhiên, mẫu tủ lavabo gỗ đẹp có thể tạo nét chạm khắc dễ dàng hơn, dễ dàng đục đẽo, tạo kiểu. Từ đó, tủ lavabo gỗ tự nhiên sẽ có đường nét mềm mại hơn, thiết kế tự nhiên không cứng nhắc như các sản phẩm tủ làm từ chất liệu Inox. Mang đến vẻ đẹp ấm cúng, tự nhiên cho không gian tổng thể của phòng tắm.

 • Màu sắc tự nhiên, bền bỉ:

Không như những sản phẩm tủ sơn, tủ gỗ lavabo giữ vững vẻ đẹp của mình với thời gian với những vân gỗ hoàn toàn tự nhiên không vẽ vời. Mang đến sự sang trọng trong nét đơn giản của sản phẩm.

 • Tuổi thọ cao hơn so với gỗ công nghiệp:

Vì là sản phẩm nguồn gốc từ thiên nhiên cũng như được gia công đặc biệt để đặt có thể đặt trong khu vực ẩm ướt như không gian phòng tắm.

 • Bề mặt sản phẩm cứng cáp, chắc chắn:

Do tích hợp đặt bồn nên bề mặt tủ cũng cần có sự cứng cáp nhất định để đỡ trọng lượng của bồn cũng như đồ vật. Tủ lavabo gỗ với độ dày vừa phải được tạo nguyên khối sẽ đáp ứng hoàn hảo điều này để tủ lavabo của gia đình không bị ảnh hưởng.

► Nhược điểm:

 • Giá thành:

Do chất liệu là khó tìm kiếm nên sản phẩm tủ gỗ tự nhiên cũng cao hơn so với các loại chất liệu khác như PVC hay gỗ công nghiệp.

 • Dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường tự nhiên:

Do gỗ là sản phẩm tự nhiên nên mối mọt cũng là vấn đề khá quan ngại đặc biệt theo thời gian sản phẩm dễ bị cong vênh cũng như co ngót do nhiệt độ môi trường tác động.

Xem Thêm