Hiển thị tất cả 22 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 25%
21.000.000

Công suất máy: 12KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 42%
14.500.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất máy: 12KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 52%
15.500.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm 

Công suất máy: 15KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
13.500.000

Công suất máy: 6KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
11.200.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm 

Công suất máy: 6KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 33%
16.000.000

KT: 500 x 270 x 600 mm

Công suất máy: 9KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 31%
12.500.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất máy: 9KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 22%
22.350.000

KT: 490 x 560 x 650 mm

Công suất: 12KW

- 17%
25.500.000

KT: 70 x 56 x 65 cm

Công suất: 18 kW

- 21%
30.500.000

Công suất: 21KW

- 32%
10.500.000

KT: 45 x 29.2 x 60 cm

Công suất: 6 kW

- 47%
15.300.000

KT: 45 x 29.2 x 60 cm

Công suất: 9 kW

 

 

- 43%
18.500.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 42%
19.500.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 15kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 38%
18.500.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 42%
20.500.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Trung Quốc

 

- 38%
19.500.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 22.5kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 43%
21.500.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 22.5kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 56%
12.500.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 55%
13.500.000

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 7.5kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 41%
11.000.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Xuất xứ: Trung Quốc

- 48%
16.500.000

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Trung Quốc