Hiển thị tất cả 22 kết quả

- 25%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 21.000.000₫.

Công suất máy: 12KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 42%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất máy: 12KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 52%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm 

Công suất máy: 15KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 13.500.000₫.

Công suất máy: 6KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.200.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm 

Công suất máy: 6KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 33%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 16.000.000₫.

KT: 500 x 270 x 600 mm

Công suất máy: 9KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 31%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 12.500.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất máy: 9KW.

Xuất xứ: Việt Nam

- 22%
Original price was: 28.500.000₫.Current price is: 22.350.000₫.

KT: 490 x 560 x 650 mm

Công suất: 12KW

- 17%
Original price was: 30.560.000₫.Current price is: 25.500.000₫.

KT: 70 x 56 x 65 cm

Công suất: 18 kW

- 21%
Original price was: 38.500.000₫.Current price is: 30.500.000₫.

Công suất: 21KW

- 32%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 10.500.000₫.

KT: 45 x 29.2 x 60 cm

Công suất: 6 kW

- 47%
Original price was: 28.980.000₫.Current price is: 15.300.000₫.

KT: 45 x 29.2 x 60 cm

Công suất: 9 kW

 

 

- 43%
Original price was: 32.500.000₫.Current price is: 18.500.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 42%
Original price was: 33.550.000₫.Current price is: 19.500.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 15kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 38%
Original price was: 29.640.000₫.Current price is: 18.500.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 42%
Original price was: 35.500.000₫.Current price is: 20.500.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 12kW

Xuất xứ: Trung Quốc

 

- 38%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 19.500.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 22.5kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 43%
Original price was: 37.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 22.5kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 56%
Original price was: 28.500.000₫.Current price is: 12.500.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 6kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 55%
Original price was: 29.950.000₫.Current price is: 13.500.000₫.

KT: 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 7.5kW

Xuất xứ: Trung Quốc

- 41%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 11.000.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Xuất xứ: Trung Quốc

- 48%
Original price was: 31.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.

KT : 42,5 x 16 x 30 cm

Công suất: 9kW

Xuất xứ: Trung Quốc