Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 34%
6.550.000

KT: 400 x 270 x 570 mm
Công Suất: 4.5 Kw
Xuất xứ: Việt Nam

- 28%
7.550.000

KT: 400 x 270 x 570 mm

Công suất: 6.0 KW

Xuất xứ: Việt Nam

- 26%
8.550.000

Công suất: 8.0 KW
Chất liệu: inox 304
Xuất xứ: Việt Nam

- 24%
9.550.000

Công suất : 9.0 KW

Điện thế : 380V-50/60 Hz

Xuất xứ: Việt Nam

- 28%
5.400.000

KT: 385 x 110 x 305mm

Công suất: 4,4kW

Xuất xứ: Việt Nam

- 26%
5.900.000

Công suất:  5,6 Kwh

Xuất xứ: Việt Nam

- 24%
6.600.000

Công suất:  6,6 Kwh

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
7.150.000

Công suất:  7,8 Kwh

Xuất xứ: Việt Nam

- 20%
8.400.000

Công suất:  9 Kwh

Xuất xứ: Việt Nam