Hiển thị 1–60 của 115 kết quả

- 12%
26.842.320

KT: 1600x800x580mm, 1700x850x580 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Ngâm

- 27%
26.250.210

KT: 1520x750x590mm, 1650x800x590mm
Chất liệu: Acrylic chống bám bẩn chống ố vàng
Tính Năng: Ngâm

- 16%
67.105.800

KT: 1830x1830x850 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Chống rò điện

- 12%
74.300.000

KT: 1850*1200*650mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 23%
71.447.940

KT: 1850x1200x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 28%
67.105.800

KT: 1850x1200x620mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Chống rò điện, Bluetooth/FM/Radio

- 93%
54.987.000

KT: 1360x1060x480mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 22%
72.040.050

KT: 1850x1300x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage

- 27%
51.316.200

KT: 1850x850x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage

- 29%
57.237.300

KT: 1750*1200*720mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage

- 23%
78.239.100

KT: 2000x900x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, POP UP, Cảm biến chuyển động, Tia đa sắc, Bảng cảm ứng

- 24%
85.263.840

KT: 2000x1200x620 mm
Chất liệu: Acrylic chống bám bẩn chống ố vàng
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 31%
55.855.710

KT: 1420x1420x620mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, khử Ozone, chống rò điện

- 23%
67.303.170

KT: 1850x1200x650 mm
Chất liệu: Acrylic chống bám bẩn chống ố vàng
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 36%
38.487.150

KT:1500*750*620mm

Chất liệu: Acrylic

Tính Năng: Massage, Ngâm

- 36%
37.900.000

KT: 1550*800*620mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Chống rò điện

- 37%
47.368.800

KT: 1820*1210*590mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, gia nhiệt, lọc Ozone, chống rò điện, Bluetooth

- 43%
49.342.500

KT: 1800x1200x620 mm
Chất liệu: Acrylic, Corian
Tính Năng: Massage, Ngâm, Lọc Ozone, Chống rò điện, Bluetooth

- 18%
84.500.000

KT: 1800x1200x620 mm
Chất liệu: Acrylic, Corian
Tính Năng: Massage, Ngâm, Khử mùi, Chống rò điện, Giữ nhiệt, Cảm biến chuyển động

- 16%
81.316.440

KT: 2100x1000x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 25%
97.698.150

KT: 2100x1200x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Chống rò điện, Lọc Ozone

- 29%
51.316.200

KT: 1290 x 480 x 480 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Lọc Ozone, Chống rò điện, Bluetooth, Chống trơn trượt

- 29%
89.408.610

KT: 1850x1000x720 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Bảo vệ an toàn

- 20%
103.270.000

KT: 1850x1000x720 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Tạo thác, Lọc Ozone, Bluetooth, Chống rò điện

- 27%
126.316.800

KT: 1700x1700x720 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Tạo thác, Ngâm, Khử mùi, Bluetooth

- 16%
68.882.130

KT: 1500x1500x690 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, khử Ozone, chống rò điện

- 21%
80.921.700

KT: 1500x1500x700 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 16%
49.539.870

KT: 1490*1490*600 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, khử Ozone, chống rò điện, FM/radio

- 31%
69.276.870

KT: 1850*1250*620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Nóng lạnh, Chống rò điện

- 9%
55.500.000

KT: 1800x900x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Nóng lạnh, Gia nhiệt, Chống rò điện

- 28%
57.829.410

KT: 1800x900x620mm
Chất liệu: Acrylic chống bám bẩn chống ố vàng
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 26%
70.658.460

KT: 1800*1500*620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Chống rò điện

- 33%
51.118.830

KT: 1720*830*580 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Chống rò điện

- 26%
58.026.780

KT: 1800x900x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 21%
51.900.000

KT: 1800x900x620 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Khử trùng Ozone, Gia nhiệt, Chống rò điện, Van an toàn

- 15%
11.200.000

KT: 800x1200x2040mm, 900x1200x2040mm

Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực

Tính năng: ngăn nước bắn, giữ ấm

- 31%
10.625.000

KT: 1000x1000x1950 mm, 900x900x1950 mm

Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

 

- 30%
8.075.000

KT: 1000x1000x1950mm, 900x900x1950mm
Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 30%
13.175.000

KT: 1000x1000x1950 mm, 900x900x1950 mm

Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

 

- 26%
7.225.000

KT: 900x1200x1950 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 26%
8.075.000

KT: 1000x1000x1950mm, 900x900x1950 mm

Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 27%
9.135.000

KT: 1000x1000x1950 mm, 900x900x1950 mm

Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 26%
6.715.000

KT: 900x900x1950mm

Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 12%
8.500.000

KT: 800x1200x1950 mm, 900x1200x1950 mm
Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực

Tính năng: Cách âm, Kín nước

- 30%
7.225.000

KT: 1000x1000x1950 mm, 900x900x1950 mm
Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 24%
8.613.000

KT: 1000x1000x2050 mm 

Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 26%
9.775.000

KT: 1200x1200x2050 mm

Chất liệu: Acrylic, kính cường lực

Tính năng: Cách âm, kín nước

- 16%
11.475.000

KT: 900x1200x1950 mm
Chất liệu: Acrylic, Kính cường lực

Tính năng: Cách âm, Kín nước

- 34%
27.631.800

KT: 1650 x 700 x 600mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Ngâm

- 32%
36.513.450

KT: 1800x1100x550mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Nóng lạnh, Chống trơn, Chống giật, Xả tràn

- 36%
38.487.150

KT: 1800x1200x780 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Xả tràn, Chống giật

- 36%
38.487.150

KT:  1800x970x560mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm

- 24%
85.855.950

KT: 1800x1800x660 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Ngâm, Massage, Bơm xoáy nước, Bảng điều khiển, Chống rò điện

- 16%
49.342.500

KT: 1700x800x550mm
Chất liệu: Solid Surface
Tính Năng: Ngâm

- 19%
48.000.000

Kích thước sản phẩm : 1600x720x650mm.

- 36%
29.763.396

KT: 1300x1300x580 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt

- 36%
31.816.044

KT: 1500x1500x560 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, cảm biến, tích hợp đầy đủ linh kiện

- 16%
39.671.370

KT: 1380*1380*650 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, khử Ozone, chống rò điện

- 32%
49.200.000

KT: 1500*1500*650 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, Gia nhiệt, khử Ozone, chống rò điện

- 26%
34.017.000

KT: 1700x920x580mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Ngâm

Được mệnh danh là một trong những hãng bồn tắm nhập khẩu cao cấp tốt nhất hiện nay. Bồn tắm Euroking đã và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng Việt. Không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm, bồn tắm Euroking còn giúp nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng Thế giới phòng tắm khám phá nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của thương hiệu bồn tắm nổi tiếng này nhé. 

Thương hiệu bồn tắm Euroking

Euroking bồn tắm là sản phẩm cao cấp của tập đoàn Euroking – Nofer nổi tiếng trên toàn cầu. Tất cả sản phẩm được sản xuất tại Malaysia trên dây chuyền công nghệ mới nhất của Hoa Kỳ. Được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị phòng tắm đánh giá cao về cả thiết kế, độ bền lẫn hiệu quả sử dụng. 

Để đến tay người tiêu dùng Việt, bồn tắm Euroking Nofer đã được nhập khẩu nguyên chiếc thông qua nhà phân phối độc quyền – Công ty cổ phần Việt Lê Gia. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên khắp cả nước, sản phẩm hiện đang có mặt ở hầu hết các đại lý trên toàn quốc. Hãng bồn tắm này hội tụ tất cả những ưu điểm của một mẫu bồn tắm cao cấp nhất hiện nay. Sản phẩm hoàn toàn đảm bảo được các tiêu chí: SANG TRỌNG – BỀN BỈ – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẢ HỢP LÝ. Nhờ đó Euroking đã và đang trở thành thương hiệu hàng đầu được sự tin tưởng của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Bồn tắm Euroking

Đánh giá chất lượng bồn tắm Euroking

Bồn tắm Euroking – Đa dạng kiểu dáng, kích thước

Một thương hiệu bồn tắm được đánh giá cao chắc chắn phải đáp ứng được tiêu chí phong phú về kiểu dáng, kích thước. Nắm bắt nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng, Euroking đã không ngừng phát triển với nhiều mẫu mã, chủng loại bồn tắm. Điều này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho gia đình. 

Hiện tại, bồn tắm Euroking được phân loại thành: Bồn tắm massage Euroking, bồn tắm góc Euroking, bồn tắm nằm, bồn tắm xây, bồn tắm vách kính Euroking hay bồn tắm spa. Mỗi dòng sản phẩm đều sở hữu những ưu điểm riêng. Trong đó, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, dáng đặt góc,… là những kiểu dáng phổ biến nhất. Ngoài ra, bạn có thể khiến không gian phòng tắm trở nên quyến rũ hơn bằng mẫu bồn tắm nghệ thuật Euroking. Nhìn chung, lựa chọn mẫu bồn tắm nào sẽ phụ thuộc vào gu thẩm mỹ, cấu trúc phòng tắm cũng như ngân sách đầu tư của từng gia đình. 

Xem Thêm