Hiển thị 1–60 của 104 kết quả

- 27%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 4.720.000₫.

KT: 1510x760x570 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 21%
Original price was: 8.193.000₫.Current price is: 6.470.000₫.

KT: 1510x760x570 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 53%
Original price was: 8.528.000₫.Current price is: 3.980.000₫.

KT: 1710x810x570 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 29%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT: 1510x760x570 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 20%
Original price was: 8.095.000₫.Current price is: 6.470.000₫.

KT: 1510x760x570mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 42%
Original price was: 6.810.000₫.Current price is: 3.980.000₫.

KT: 1710x810x570 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 21%
Original price was: 8.528.000₫.Current price is: 6.730.000₫.

KT: 1710x810x540 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 21%
Original price was: 8.193.000₫.Current price is: 6.470.000₫.

KT: 1510x760x540mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 21%
Original price was: 8.528.000₫.Current price is: 6.730.000₫.

KT: 1710x810x540 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 28%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT: 140*75*48cm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: whirlpool

 

- 21%
Original price was: 8.095.000₫.Current price is: 6.400.000₫.

KT: 1410x760x580 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 42%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 3.940.000₫.

KT :1610x760x580 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính năng: Ngâm

- 21%
Original price was: 8.487.000₫.Current price is: 6.690.000₫.

KT: 1610x760x580mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

6.500.000

KT: 1520 x 730 x 560
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 36%
Original price was: 10.100.000₫.Current price is: 6.470.000₫.

KT :1520x730x560mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính năng: Ngâm

- 41%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 3.980.000₫.

KT: 1700x850x450.mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 36%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 6.730.000₫.
 • KT: 1710x 860×580 mm
 • Chất liệu: Composite
 • Tính năng: Ngâm
- 36%
Original price was: 10.200.000₫.Current price is: 6.520.000₫.

KT: 1410x760x550 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 42%
Original price was: 6.700.000₫.Current price is: 3.880.000₫.

KT: 1500x750x450 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

 

- 36%
Original price was: 10.400.000₫.Current price is: 6.630.000₫.

KT: 1510x760x550 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 19%
Original price was: 5.170.000₫.Current price is: 4.190.000₫.

KT: 1710 x 760 x 550mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 36%
Original price was: 10.800.000₫.Current price is: 6.930.000₫.

KT: 1710x760x550 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 35%
Original price was: 20.700.000₫.Current price is: 13.500.000₫.

Chức năng: whirlpool
Chất liệu Composite
KT: 1750 x 800 x 600mm

- 27%
Original price was: 13.910.000₫.Current price is: 10.180.000₫.

KT: 1500 x 800 x 620 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 38%
Original price was: 11.100.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT: 1500x750x600 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

 

- 40%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 5.190.000₫.

KT: 1800x930x460 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Chức năng: whirlpool

 

- 36%
Original price was: 11.760.000₫.Current price is: 7.530.000₫.

KT: 1810 x 750 x 600 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 43%
Original price was: 6.700.000₫.Current price is: 3.850.000₫.

KT: 1700x800x420 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Chức năng : whirlpool

- 40%
Original price was: 10.100.000₫.Current price is: 6.090.000₫.

KT: 1510 x 780 x 600mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 44%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 5.870.000₫.

KT: 1200x1200x480mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 35%
Original price was: 9.785.000₫.Current price is: 6.350.000₫.

KT: 1380x1380x580 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 31%
Original price was: 12.100.000₫.Current price is: 8.310.000₫.

KT: 1340x1340x650mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính năng: Ngâm

- 35%
Original price was: 10.370.000₫.Current price is: 6.790.000₫.

KT: 1340 1340 x 650mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Massage

- 37%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 8.220.000₫.

KT: 1410 14510 x 600 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

 

- 33%
Original price was: 10.000.000₫.Current price is: 6.700.000₫.

KT: 1410x1410x600 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 31%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 8.930.000₫.

KT: 1510x1510x620 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 19%
Original price was: 9.217.000₫.Current price is: 7.420.000₫.

KT: 1510 x 1510 x 620mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 23%
Original price was: 10.285.000₫.Current price is: 7.930.000₫.

KT: 1220x1220x420 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính năng: Ngâm

 

- 30%
Original price was: 17.100.000₫.Current price is: 11.950.000₫.

KT: 1700 x 870 x 600mm
Chất liệu: Composite
Tính năng: Ngâm

- 30%
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 12.990.000₫.

KT: 1550 x 850 x 540 mm

Chất liệu: Nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 34%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 14.500.000₫.

KT: 1700*870*600 mm
Chất liệu: Composite
Tính năng: Ngâm

- 28%
Original price was: 16.338.000₫.Current price is: 11.830.000₫.

Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa Composite
Kích thước: 1550 x 850 x 540 mm

- 28%
Original price was: 26.800.000₫.Current price is: 19.180.000₫.

KT: 1800 x 950 x 650 mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Ngâm.

- 23%
Original price was: 11.167.000₫.Current price is: 8.590.000₫.

KT:  1350x1350x550 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

- 25%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 19.410.000₫.

KT: 1500 x 750 x 780mm
Chất liệu: Composite
Tính năng: Ngâm

- 21%
Original price was: 23.890.000₫.Current price is: 18.950.000₫.

– Chất liệu acrylic
– KT: 1600 x 760 x 760mm
– Tính năng: Ngâm

- 37%
Original price was: 18.327.000₫.Current price is: 11.620.000₫.

KT: 1700 x 800 x 440mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 38%
Original price was: 21.400.000₫.Current price is: 13.360.000₫.

KT: 1510x760x540 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 22%
Original price was: 19.975.000₫.Current price is: 15.600.000₫.

KT: 1710 x 810 x 540mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 30%
Original price was: 17.760.000₫.Current price is: 12.400.000₫.

KT: 1510 x 760 x 540mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 22%
Original price was: 19.407.000₫.Current price is: 15.180.000₫.

KT: 1510 x 760 x 540mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 21%
Original price was: 16.200.000₫.Current price is: 12.820.000₫.

KT: 1700 x 800 x 420 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 30%
Original price was: 20.700.000₫.Current price is: 14.400.000₫.

KT: 1710x810x540 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

 

- 22%
Original price was: 15.352.000₫.Current price is: 11.900.000₫.

KT: 1400 x 750 x 480mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

 

- 28%
Original price was: 20.700.000₫.Current price is: 14.880.000₫.

KT: 1410x760x580 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 36%
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 4.410.000₫.

KT: 1500 x 750 x 420 mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Ngâm

- 38%
Original price was: 19.825.000₫.Current price is: 12.310.000₫.

KT: 1610 x 760 x 580mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 42%
Original price was: 21.400.000₫.Current price is: 12.400.000₫.

KT: 1520x730x560mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 30%
Original price was: 18.320.000₫.Current price is: 12.820.000₫.

KT: 1700 x 850 x 470mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

- 30%
Original price was: 17.815.000₫.Current price is: 12.450.000₫.

KT: 1410 x 760 x 550mm
Chất liệu: Composite
Tính Năng: Massage

Trong số các thương hiệu bồn tắm trên thị trường, bồn tắm Caesar là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trong thời gian qua. Không chỉ nhờ thiết kế thời thượng, sản phẩm còn chinh phục người dùng nhờ những ưu điểm nổi bật với mức giá dễ chịu. Cùng Thế giới phòng tắm đánh giá chất lượng bồn tắm Caesar qua thông tin sau đây. 

Vì sao bồn tắm Caesar được ưa chuộng

Thương hiệu nổi tiếng lâu đời

Caesar được biết đến là thương hiệu thiết bị vệ sinh nổi tiếng tại Việt Nam với 100% vốn Đài Loan. Được thành lập từ năm 1996, Caesar đã không ngừng phát triển và đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại. Nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tỉ mỉ trong từng khâu thiết kế bên ngoài. Hệ thống nhà máy và dây chuyền sản xuất của Caesar đều đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Vì vậy mà tất cả sản phẩm đưa đến tay người dùng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng cao. Thêm vào đó, Caesar hướng tới nhóm khách hàng bình dân đến tầm trung nên giá thành rất phải chăng. Phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều hộ gia đình Việt. 

Bên cạnh độ phủ sóng rộng rãi của các sản phẩm sứ vệ sinh như bồn cầu, chậu lavabo, sen vòi. Thương hiệu này còn đem tới các mẫu Caesar bồn tắm đẹp mắt với nhiều mẫu mã và tính năng hữu ích. Nhờ đó mà người dùng hoàn toàn có thể sở hữu sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tinh thần ngay tại nhà mà không cần mất thời gian, tiền bạc đến trung tâm spa. 

Bồn tắm Caesar
Bồn tắm Caesar có nguồn gốc chính hãng Đài Loan

Thiết kế sang trọng, đa dạng mẫu mã

Không kém cạnh các hãng bồn tắm nhập khẩu cao cấp trên thị trường, bồn tắm Caesar chính hãng cũng được được thiết kế với đầy đủ chủng loại, mẫu mã như: Bồn tắm massage Caesar, bồn tắm góc Caesar, bồn tắm đứng, bồn tắm nằm, bồn tắm xây Caesar. Giúp  người tiêu dùng thoải mái lựa chọn và mua sắm sản phẩm phù hợp nhất với gia đình. 

 • Bồn tắm đứng Caesar: Đây là mẫu bồn tắm có giá thành rẻ nhất với thiết kế hình hộp chữ nhật hoặc hình vòng cung cực kỳ hiện đại. Phù hợp với những ai có sở thích tắm dưới vòi hoa sen tại không gian tắm riêng biệt, ngăn cách với khu vực vệ sinh. 
 • Bồn tắm góc Caesar: Kiểu dáng đặc trưng là hình góc với hai cạnh bằng nhau, lắp đặt ở góc phòng tắm nhằm tối ưu không gian và tiết kiệm diện tích hiệu quả. 
 • Bồn tắm nằm Caesar: Hình dạng thông dụng nhất là hình chữ nhật. Ngoài ra còn có các kiểu dáng tinh tế như hình tròn, hình vuông, hình oval,…
 • Bồn tắm massage: Bồn tắm massage Caesar là cái tên gọi chung của những mẫu Caesar bồn tắm có tính năng massage. Giúp người dùng thư giãn, giảm stress và cải thiện sức khỏe. 
 • Bồn tắm xây: Hay còn được gọi là bồn tắm không chân yếm Caesar. Sản phẩm có thể lắp đặt âm sàn hoặc xây nổi trên bề mặt. Bồn tắm xây Caesar Tạo nên thiết kế độc đáo, bắt mắt cho tổng thể không gian phòng tắm. 
Bồn tắm Caesar
Bồn tắm Caesar đẩy đủ chủng loại, kích thước

Ngoài sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước bồn tắm Caesar cũng dễ dàng đáp ứng được mọi diện tích nhà tắm khác nhau. Kích thước chủ yếu nằm trong khoảng 1m2, 1m3, bồn tắm caesar 1m4 đến 1m8, phù hợp với từ không gian tắm nhỏ đến lớn, cụ thể : 1220x1220x580 mm, 1340x1340x650 mm, 1340x1340x650 mm, 1320×580 mm, 1410x1410x600 mm, 1410x760x570 mm, 1520x730x540 mm, 1620x760x760 mm, 1710x 870×680 mm, 1810x950x600 mm,…

Chất liệu bền bỉ với thời gian, an toàn với người sử dụng

Toàn bộ sản phẩm bồn tắm Caesar đều sử dụng chất liệu Acrylic trắng sáng. Thông thường, Acrylic này chỉ xuất hiện ở các thương hiệu bồn tắm nhập khẩu như Euroking, Govern, Nofer,…Đây cũng được đánh giá là chất liệu chuyên dụng trong sản xuất bồn tắm hàng đầu hiện nay. Với những ưu điểm vượt trội như tính thẩm mỹ cao, khả năng chống ố vàng tốt, dễ vệ sinh. Bồn tắm Caesar hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn về độ an toàn cao, tuổi thọ lâu dài với độ bền theo năm tháng. 

Bồn tắm Caesar
Bồn tắm Caesar được cấu tạo từ chất liệu Acrylic cao cấp

Mang lại công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Công dụng nổi bật nhất của bồn tắm Caesar sẽ nằm ở dòng sản phẩm có tính năng massage. Không chỉ có tác dụng nằm ngâm như những mẫu bồn tắm Caesar thường, bồn tắm massage giá rẻ này còn được trang bị hệ thống mắt sục với các vòi phun được bố trí ở xung quanh lòng bồn. Kết hợp với dòng nước rồi phun trực tiếp vào toàn bộ cơ thể người dùng. Nhờ đó giúp massage toàn thân, đem lại sự thư giãn thoải mái. Hỗ trợ rất tốt trong quá trình cải thiện tinh thần và thể chất. 

Bồn tắm Caesar có những công dụng điển hình như sau:

 • Hiệu quả thư giãn, giảm stress cực kỳ tuyệt vời
 • Kích thích quá trình lưu thông máu, giảm đau nhức, tăng sức đề kháng của cơ thể
 • Tẩy da chết nhẹ nhàng, loại bỏ chất bẩn và hỗ trợ đào thải độc tố
 • Làn da sau thời gian sử dụng cũng trở nên căng mịn, hồng hào hơn. 
Bồn tắm Caesar
Bồn tắm Caesar có tác dụng to lớn đối với sức khỏe

Giá phải chăng, phù hợp với mức thu nhập của nhiều gia đình

Nhờ được sản xuất với đầy đủ phân khúc trên thị trường, bồn tắm Caesar sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Hiện tại, giá bồn tắm Caesar dao động từ 6 – 40 triệu đồng. Trong đó, 6 – 8 triệu; 12 – 20 triệu và 20 – 40 triệu đồng sẽ tương ứng lần lượt với phân khúc giá rẻ, tầm trung và cao cấp. 

Gợi ý các mẫu Caesar bồn tắm bán chạy nhất

Sau đây là các mẫu mã bồn tắm Caesar được yêu thích nhất trong thời gian qua. Mỗi sản phẩm đều sở hữu kiểu dáng, giá thành riêng biệt. Quý khách có thể lựa chọn cho phòng tắm của tổ ấm nhà mình.  

Bồn tắm Caesar AT6350

Caesar AT6350 là mẫu bồn tắm đặt sàn Caesar được sản sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn của Đài Loan. Với thiết kế có chân yếm vô cùng hiện đại, kết hợp với bề mặt trắng sáng. Lắp đặt sản phẩm đem lại vẻ đẹp sang trọng cho phòng tắm. Bên cạnh đó, mặt đáy bồn tắm còn được phủ thêm một lớp chống trơn trượt nên an toàn khi bạn di chuyển. Kích thước bồn tắm nằm Caesar AT6350 là 1550x850x540, phù hợp với diện tích phòng tắm vừa phải đến rộng lớn. 

Bồn tắm Caesar AT6350 – Thiết kế tối giản không kém phần tinh tế

Bồn tắm Caesar KT1160

Thuộc mẫu bồn nghệ thuật sang trọng, tinh tế. Caesar KT1160 chắc chắn là sản phẩm mà gia chủ không nên bỏ qua. Nhờ thiết kế cách điệu và nổi bật, KT1160 dễ dàng chinh phục người người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tổng thể bồn tắm thể hiện sự kết hợp giữa phong cách Châu Âu và Châu Á. Sử dụng chất liệu Acrylic bền bỉ, bồn tắm Caesar KT1160 đem lại có khả năng chống ngả màu, chịu lực lớn và dễ vệ sinh. Tuổi thọ có thể lên đến hàng chục năm nên khách hàng rất lâu mới phải thay mới. 

Thêm vào đó, khung và chân đỡ được làm từ inox cao cấp chống gỉ sét cực tốt. Chưa kể bạn còn có thể điều chỉnh chiều cao phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

Caesar KT1160
Bồn tắm Caesar KT1160 – Mẫu bồn nghệ thuật được yêu thích nhất

Bồn tắm Caesar AT0770

Tiếp tục là một mẫu bồn tắm nằm hiện đại – Caesar AT0770. Giống như toàn bộ các mẫu bồn tắm Caesar khác, AT0770 cũng được cấu thành từ Acrylic hàng đầu hiện nay. Nhờ đó đảm bảo được độ bền cao cũng như tính thẩm mỹ theo thời gian. Phần khung chân chắc khỏe với khả năng chịu lực lên tới 350 kg. Giúp tạo độ vững vàng và đáp ứng điều kiện an toàn trong quá trình sử dụng. Với thiết kế chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 1750x800x600 mm, sản phẩm phù hợp không gian tắm rộng thoáng, có view ngắm cảnh đẹp.

Bồn tắm Caesar AT0770
Bồn tắm Caesar AT0770 phù hợp với phòng tắm rộng

Ngoài ra khách hàng có thể tham khảo Một số model bồn tắm Caesar đang nhận được phản hồi tích cực hiện nay: Bồn tắm Caesar AT0250, AT0640, AT0150, AT0170, AT0440,  Bồn tắm Caesar MT0870, MT0770, bồn tắm đôi massage Caesar MT7180C, MT0570L, MT5150, …

Thế giới phòng tắm là đơn vị chuyên phân phối bồn tắm Caesar chính hãng giá tốt nhất với đầy đủ mẫu mã, chủng loại cho khách hàng lựa chọn. Ngoài Caesar, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều bồn tắm cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng hiện nay: Bồn tắm Euroking – Nofer, bồn tắm Govern, Amazon, Inax,…Cam kết chính hãng 100% với giá cực kỳ cạnh tranh, bảo hành tại nhà uy tín. 

Liên hệ hotline hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi để được trải nghiệm thực tế sản phẩm. Miễn phí tư vấn khảo sát, vận chuyển nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Hỗ trợ tối đa lắp đặt toàn quốc. 

Xem số hotline và địa chỉ các showroom của chúng tôi TẠI ĐÂY