Hiển thị tất cả 59 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 25%
3.250.000

KT Tủ: 600 x 470 x 400 mm

KT Gương: 480 x 630 mm

Chất Liệu Tủ: Inox, Hợp kim nhôm

- 25%
3.250.000

KT Tủ: 610 x 350 x 455 mm

KT Gương: 550 x 610 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
4.600.000

KT Tủ: 600 x 780 x 455 mm

KT Gương: 550 x 725 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
4.550.000

KT Tủ: 600 x 780 x 455 mm

KT Gương: 550 x 725 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
3.500.000

KT Tủ: 600 x 390 x 455 mm

KT Gương: 500 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.100.000

KT Tủ: 610 x 450 x 470 mm

KT Gương: 600 x 630 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

4.950.000

KT Tủ: 910/1010x480x470mm

KT Gương: 500/600 x 700mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
6.050.000

KT Tủ: 800 x 520 x 470 mm

KT Gương: 800 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.950.000

KT Tủ: 800 x 520 x 470 mm

KT Gương: 800 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.500.000

KT Tủ: 810 x 480 x 470 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.350.000

KT Tủ: 700  x 480 x 460 mm

KT Gương: 700 x 700mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.750.000

KT Tủ: 800 x 500 x 520 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.950.000

KT Tủ: 800 x 520 x 520 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.900.000

KT Tủ: 800 x 520 x 475 mm

KT Gương: 800 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.950.000

KT Tủ: 800 x 500 x 475 mm

KT Gương: 800 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
5.650.000

KT Tủ: 800 x 500 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
6.850.000

KT Tủ: 800 x 500 x 470 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

4.950.000

KT Tủ: 600 x 520 x 460 mm

KT Gương: 550 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
4.850.000

KT Tủ: 800 x 520 x 460 mm

KT Gương: 730 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.050.000

KT Tủ: 900 x 630 x 470 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.250.000

KT Tủ: 800 x 460 x 470 mm

KT Gương: 800 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

KT Tủ: 800 x 470 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.250.000

KT Tủ: 800 x 470 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.350.000

KT Tủ: 800 x 465 x 470 mm

KT Gương: 500 x 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
6.150.000

KT Tủ: 800 x 780 x 470 mm

KT Gương: 500 x 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.000.000

KT Tủ: 600 x 480 x 445 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

7.050.000

KT Tủ: 800 x 500 x 450 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.650.000

KT Tủ: 800 x 500 x 450 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.550.000

KT Tủ: 800 x 480 x 470 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
6.950.000

KT Tủ: 800 x 500 x 470 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

2.950.000

KT Tủ: 600 x 480 x 400mm

KT Gương: 560 x 675 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.450.000

KT Tủ: 600 x 470  x 400mm

KT Gương: 560 x 675 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
3.350.000

KT Tủ: 800 x 480 x 470 mm

KT Gương: 760 x 675 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.100.000

KT Tủ: 600 x 470 x 400 mm

KT Gương: 560 x 675 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
2.590.000

KT Tủ: 500 x 410 x 350 mm

KT Gương: 400 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

2.350.000

KT Tủ: 500 x 410 x 350 mm

KT Gương: 400 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

KT Tủ: 500 x 405 x 360 mm

KT Gương: 400 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

2.350.000

KT Tủ: 600 x 400 x 400 mm

KT Gương: 480 x 630 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

4.650.000

KT Tủ: 540 x 500 x 460 mm

KT Gương: 400 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.450.000

KT Tủ: 600 x 460 x 460 mm

KT Gương: 500 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.250.000

KT Tủ: 610 x 470 x 460 mm

KT Gương: 600 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

KT Tủ: 580 x 470 x 490 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

6.150.000

KT Tủ: 810 x 500 x 470 mm

KT Gương: 800 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

5.550.000

KT Tủ: 800 x 500 x 450 mm

KT Gương: 800 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 27%
4.750.000

KT Tủ: 610 x 480 x 470 mm

KT Gương: 600 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
3.600.000

KT Tủ: 600 x 440 x 440 mm

KT Gương: 590 x 635 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
3.550.000

KT Tủ: 610 x 440 x 450 mm

KT Gương: 590 x 635 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
4.050.000

KT Tủ: 600 x 440 x 440 mm

KT Gương: 600 x 680 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
4.150.000

KT Tủ: 610 x 440 x 460 mm

KT Gương: 600 x 680 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
3.350.000

KT Tủ: 610 x 390 x 460 mm

KT Gương: 540 x 620 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
3.400.000

KT Tủ: 600 x 390 x 460 mm

KT Gương: 540 x 620 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
3.150.000

KT Tủ: 600 x 390 x 455 mm

KT Gương: 550 x 700 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
4.250.000

KT Tủ: 600 x 440 x 440 mm

KT Gương: 600 x 650 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
4.200.000

KT Tủ: 600 x 440 x 440 mm

KT Gương: 600 x 650 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.850.000

KT Tủ: 600 x 450 x 455 mm

KT Gương: 550 x 725 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.700.000

KT Tủ: 600 x 450 x 455 mm

KT Gương: 550 x 725 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

3.650.000

KT Tủ: 600 x 450 x 455 mm

KT Gương: 550 x 725 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

2.550.000

KT Tủ: 600 x 470 x 400 mm

KT Gương: 480 x 630 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

1.750.000

KT Tủ: 800 x 250 x 470 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

Thương hiệu Zento có kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề với nhiều các nghiên cứu, đánh giá về thị trường thiết bị phòng tắm. Chất lượng sản phẩm, sự ưa chuộng của thương hiệu được đánh giá qua doanh số sản phẩm bán ra thị trường mỗi năm. Đặc biệt trong thiết kế tủ lavabo, Zento đã có những sáng tạo tiên tiến thông qua các sản phẩm tủ lavabo Zento được thiết kế tiện nghi, kiểu dáng đẹp mắt với chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Hãy cùng Thế Giới Phòng Tắm tìm hiểu về tủ lavabo Zento xem có gì đặc biệt nhé!

tu-lavabo-zento

GIỚI THIỆU TỦ LAVABO ZENTO- TIỆN NGHI, BỀN VỮNG

Tủ lavabo Zento là một mẫu sản phẩm được thiết kế bao gồm tủ đựng và chậu rửa lavabo, có thể có gương hoặc không tuỳ mẫu sản phẩm. Được sử dụng phổ biến trong các không gian phòng tắm hoặc các khu vệ sinh tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn…để chứa các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

tu-lavabo-zento

Về thương hiệu cùng với hành trình phát triển từng năm, Zento không ngừng nỗ lực nâng cao công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật cũng như đào tạo nhân tài để mang tới những sản phẩm tốt nhất.

Với phương châm bán đúng giá, đúng chất lượng, giá cạnh tranh, chất lượng dịch vụ hoàn hảo mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, yên tâm hoàn toàn về chất lượng và hài lòng về dịch vụ. 

Đặc Điểm Tủ Lavabo Zento

Tủ chậu lavabo zento được đánh giá cao về chất lượng với những mẫu mã đa dạng, độ bền của sản phẩm. Những thiết kế độc đáo của tủ luôn được khách hàng ưa chuộng và tin dùng, đặc biệt là những mẫu sản phẩm có thiết kế lạ mắt như gương kèm đèn led, hay là các mẫu ngăn tủ trống… Vậy tủ lavabo Zento có những đặc điểm gì? Để biết câu trả lời hãy cùng theo dõi nội dung bài viết nhé!

tu-lavabo-zento

Chất Liệu Tủ Lavabo Zento- Bền bỉ, Tối Ưu

Lựa chọn chất liệu một cách kỹ lưỡng sẽ đem lại những sản phẩm chất lượng tuyệt với. Với chất liệu chính là nhựa PVC đã giúp cho sản phẩm tủ lavabo Zento có nhiều những ưu điểm vượt trội. Tủ lavabo nhựa được đánh giá cao về độ chống chịu trong các môi trường khắc nghiệt mà không bị cong vênh, tránh tính trạng ẩm mốc, mối mọt trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm.

tu-lavabo-zento

Bề mặt sản phẩm cũng trơn nhẵn kèm theo một lớp sơn men bóng dễ lau chùi và không bám bẩn. Tủ chậu lavabo Zento chất liệu nhẹ, bền dễ dàng vận chuyển và lắp đặt linh động mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tủ lavabo nhựa.

Ngoài ra, sản phẩm làm từ nhựa PVC cũng không hề chứa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng lâu dài cùng với đó là độ bền của sản phẩm tủ lavabo Zento cũng được đánh giá rất cao có thể lên đến 20 năm sử dụng.

Kiểu Dáng Tủ Lavabo Zento- Hiện Đại, Sang Trọng

Kiểu dáng của tủ lavabo Zento đa phần là các mẫu tủ đi kèm gương với kiểu dáng hiện đại, sang trọng, lịch sự. Các thiết kế sản phẩm luôn được chú trọng đầu tư để phù hợp với thị hiếu người dùng nhất; tạo nên những thiết kế đẹp mắt, tô điểm cho không gian phòng tắm gia đình.

Các thiết kế tu lavabo sáng tạo như gương có đi kèm đèn led cũng rất được ưa chuộng nhờ hệ thống đèn led thông minh, mang đến cảm giác sang chảnh, tiện nghi cho người dùng, đặc biệt là phái đẹp trong quá trình chăm sóc da là điều thực sự cần thiết. 

tu-lavabo-zento

Thiết kế ngăn tủ cũng đa dạng với nhiều các mẫu khác nhau như ngăn kéo, cánh mở hoặc kết hợp cả hai tạo nên các không gian chứa đồ rộng rãi tiện nghi và khoa học. Các ngăn tủ chậu lavabo zento còn được tích hợp cùng với gương để tối ưu không gian sử dụng cũng như duy trì sự gọn gàng cho phòng tắm.

Kích Thước Tủ Lavabo Zento Đa Dạng

Kích thước của Tủ lavabo Zento cũng rất đa dạng với nhiều khoảng kích thước như: 540 x 500 x 460 mm, 600 x 480 x 445 mm, 800 x 500 x 450 mm, 900 x 630 x 470 mm,..phù hợp với nhiều các không gian phòng tắm khác nhau.

Việc đa dạng về kích thước tủ chậu lavabo giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm tủ chậu lavabo Zento sao cho phù hợp với không gian, mang đến sự cân đối trong phòng tắm cùng các sản phẩm thiết bị vệ sinh khác.

tu-lavabo-zento

Giá Thành Hợp Lí- Tiết Kiệm Chi Phí

Giá thành sản phẩm Tủ lavabo Zento là một yếu tố cần cân nhắc kĩ lưỡng trong quá trình mua và lựa chọn sản phẩm. Dựa vào mức điều kiện kinh tế để chọn lựa các sản phẩm phù hợp nhưng không kém phần tiện nghi cũng như đảm bảo các tính năng của sản phẩm.

Giá của tủ lavabo Zento cũng rất đa dạng tuỳ thuộc vào nhu cầu, thiết kế, kích thước sản phẩm mà có các phân khúc giá khác nhau nhưng cũng dao động chỉ từ 3 cho đến 6 triệu đồng

tu-lavabo-zento

.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn kĩ càng về giá tủ lavabo Zento, cũng như chất lượng để chọn được sản phẩm ưng ý nhất. 

ĐÂU LÀ ĐỊA CHỈ MUA TỦ LAVABO ZENTO UY TÍN GIÁ TỐT NHẤT

Là đại lý cấp I của nhiều thương hiệu thiết bị vệ sinh Zento, Thế Giới Phòng Tắm chuyên cung cấp đa dạng các mẫu tủ chậu lavabo zento chính hãng với giá chiết khấu vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm Tủ lavabo Zento đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt huyết chắc chắn sẽ giúp quý khách hàng chọn lựa được mẫu sản phẩm phù hợp.

 Ngoài ra, khi mua tủ lavabo tại Thế giới phòng tắm, khách hàng sẽ được bảo hành chính hãng tại nhà, miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt toàn quốc.

Để lựa chọn được mẫu tủ lavabo ưng ý nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi.

Chỉ đường: Hệ thống cửa hàng Thành Vinh trên google maps