Hiển thị 1–60 của 63 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 25%
7.125.000

KT Tủ: 800*480 mm
KT Gương: 800*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
6.562.500

KT Tủ: 800*480 mm
KT Gương: 800*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
7.425.000

KT Tủ: 600*470 mm
KT Gương: 400*750 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.175.000

KT Tủ: 800*470 mm
KT Gương: 550*800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
11.175.000
KT Tủ: 1000*500*500 mm
KT Gương: 950*650*120 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.175.000

KT Tủ: 600*470*470 mm
KT Gương: 550*120*650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.925.000

KT Tủ: 800*500*500 mm
KT Gương: 750*650*120 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
10.425.000
KT Tủ: 1000*500*500 mm
KT Gương: 1000*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
11.925.000
KT Tủ: 1000*500*490 mm
KT Gương: 500*900 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
11.175.000
KT Tủ: 800*500*490 mm
KT Gương: 500*900 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.175.000

KT Tủ: 600*480 mm
KT Gương: 600*680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.925.000

KT Tủ: 800*480 mm
KT Gương: 750*680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.175.000
KT Tủ: 600*480*510 mm
KT Gương: 600*680*130 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.925.000
KT Tủ: 800*480*510 mm
KT Gương: 800*680*130mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.925.000

KT Tủ: 600*480 mm
KT Gương: 600*680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
10.425.000

KT Tủ: 800*480 mm
KT Gương: 800*680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
14.175.000

KT Tủ: 1000*550 mm
KT Gương: 750*620 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
12.675.000

KT Tủ: 800*500 mm
KT Gương: 500*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
11.925.000
KT Tủ: 1000*505 mm
KT Gương: 900*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000

KT Tủ: 800*505 mm
KT Gương: 750*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
11.925.000
KT Tủ: 1000*505*545 mm
KT Gương: 1000*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*505*545 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
11.925.000
KT Tủ: 800*500*450 mm
KT Gương: 800*780*130 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
11.925.000
KT Tủ: 1000*500*450 mm
KT Gương: 1000*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*500*450 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
11.175.000
KT Tủ: 1000*505*545 mm
KT Gương: 900*120*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.175.000
KT Tủ: 600*505*545 mm
KT Gương: 600*120*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.925.000
KT Tủ: 800*505*545 mm
KT Gương: 750*120*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*510*510 mm
KT Gương: 700*700*130mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
11.175.000
KT Tủ: 900x500x510 mm
KT Gương: 850x700x130 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*500*420 mm
KT Gương: 500*500 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*500*420 mm
KT Gương: 500*500 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*500*490 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 800*500*490 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
12.675.000
KT Tủ: 800*500*520 mm
KT Gương: 500*500 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
12.675.000
KT Tủ: 800*500*520 mm
KT Gương: 250*500 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
13.425.000
KT Tủ: 1000*520*540 mm
KT Gương: 700*1000 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
10.425.000
KT Tủ: 600*480*480 mm
KT Gương: 600*680*120 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
11.175.000
KT Tủ: 800*480*480 mm
KT Gương: 800*680*120 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
7.125.000
KT Tủ: 800*500 mm
KT Gương: 800*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
6.375.000

KT Tủ: 700*480 mm
KT Gương: 700*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
5.625.000

KT Tủ: 600*480 mm
KT Gương: 600*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
6.675.000

KT Tủ: 600*480 mm
KT Gương: 600*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
6.675.000
KT Tủ: 800*480*500 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
8.925.000
KT Tủ: 800*500*500 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
6.675.000
KT Tủ: 800*500*500 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood
- 25%
5.100.000

KT Tủ: 600*400 mm
KT Gương: 530*680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.625.000

KT Tủ: 800*500 mm
KT Gương: 800*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
5.625.000

KT Tủ: 600*480 mm
KT Gương: 600*700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
9.675.000
KT Tủ: 800*500*500 mm
KT Gương: 800*600 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
13.425.000
KT Tủ: 1000*500*450 mm
KT Gương: 980*700*140 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
13.425.000
KT Tủ: 1000*520*540 mm
KT Gương: 700*1000 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
13.452.000
KT Tủ: 1000*520*540 mm
KT Gương: 700*1000 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
11.925.000
KT Tủ: 900*500*510 mm
KT Gương: 850*700*130 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
11.175.000
KT Tủ: 800*480*480 mm
KT Gương: 800*680*120 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
14.925.000
KT Tủ: 800*505 mm
KT Gương: 750*700 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
11.925.000
KT Tủ: 800*505 mm
KT Gương: 750*700 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
12.675.000
KT Tủ: 800*505 mm
KT Gương: 750*700 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
11.175.000
KT Tủ: 600*480*850 mm
KT Gương: 600*680*120 mm
Chất Liệu Tủ: Inox 304
- 25%
12.675.000
– KT Tủ: 800*480*850 mm
– KT Gương: 750*680*120 mm
– Chất Liệu: Inox 304

Trong thiết kế nội thất một ngôi nhà thì ta có thể thấy rằng phòng khách là nơi được trang trí cầu kì cũng như tinh tế nhất ngôi nhà như thể hiện một phần nào về tính cách của gia chủ cũng như quyền và tiềm lực của chủ nhân. Phòng bếp lại là nơi tràn ngập sự yêu thương ấm áp nhất trong gia đình với những bữa cơm.

tu-lavabo-Mowoen

Vậy phòng tắm thì sao? Có mang lại nét riêng cho ngôi nhà? Câu trả lời là có, nếu bạn biết cách biến không gian phòng tắm trở nên đặc biệt. Vượt qua những thiết bị vệ sinh khác, Tủ lavabo Mowoen đã tạo nên một không gian phòng tắm tiện nghi vượt trội, hiện đại, một không gian đáng sống hơn. Vậy tủ lavabo Mowoen có những đặc điểm gì, hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé!

Giới Thiệu Tủ Lavabo Mowoen 

Thông thường, nội thất phòng tắm sẽ bao gồm các thiết bị như bồn cầu, bồn tắm, sen tắm…mà quên mất rằng một thiết bị không thể thiếu đó là bộ tủ lavabo.  Sự kết hợp giữa các thiết bị vệ sinh là rất cần thiết để tạo một không gian hiện đại, tiện nghi, nếu chỉ là những thiết bị vệ sinh phổ thông là không đủ để tạo nên một không gian phòng tắm đặc biệt, mới lạ và tinh tế.

Với những tiện ích tuyệt vời, tủ lavabo ngày càng được ưa chuộng , thay thế các mẫu chậu lavabo đơn giản hay những bàn đá thô cứng, truyền thống. Tủ lavabo là một sản phẩm tích hợp giữa tủ đựng đồ đi kèm với chậu rửa lavabo kết hợp cùng với gương. Các sản phẩm tủ chậu rửa mặt Mowoen cũng rất đa dạng về mẫu mã, thiết kế, qua đó giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được mẫu sản phẩm ưng ý.

tu-lavabo-Mowoen

Thương hiệu Mowoen là một trong những thương hiệu uy tín trong thị trường ngành thiết bị nội thất, đặc biệt là trong thiết bị phòng tắm. Trong ngành thiết kế tủ lavabo, Mowoen luôn tự tin là thương hiệu có nhiều kinh nghiệm, đảm bảo về chất lượng sản phẩm, thiết kế đẹp mắt, mẫu mã đa dạng. Đem đến sự hài lòng cho khách hàng trong từng sản phẩm lavabo tủ cho tới dịch vụ trải nghiệm uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất.  

Điểm nổi bật của Tủ lavabo Mowoen

Phòng tắm hay nhà vệ sinh hiện nay thường có diện tích nhỏ hoặc được tích hợp cùng nhau để tiết kiệm không gian. Do vậy các thiết bị sử dụng ở không gian này cũng được thiết kế thông dụng, tiện lợi.

Để đáp ứng nhu cầu này, Tủ lavabo Mowoen đã được sản xuẩt với thiết kế tích hợp sản phẩm tủ chứa đồ và chậu rửa- có thể có gương hoặc không tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Tủ lavabo Mowoen được tung ra thị trường đã giải quyết nhiều những vấn đề trong sinh hoạt tại phòng tắm gia đình với nhiều tính năng, tiện ích vượt trội.

tu-lavabo-Mowoen

Giúp tối ưu không gian sử dụng trong phòng tắm nhờ thiết kế tích hợp tủ đồ như đã nói cùng với đó là giúp không gian phòng tắm gọn gàng hơn với các ngăn tủ chia đồng đều, sắp xếp đồ đạc được khoa học và tiện lượi hơn.

Các yếu tố tăng tính thẩm mỹ của không gian cũng không thể không nhắc đến với thiết kế nhỏ gọn phù hợp với không gian; màu sắc đẹp mắt, kiểu dáng đa dạng mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng để tìm được sản phẩm ưng ý nhất. Và khi mua một mẫu tủ lavabo đẹp cũng sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí cho gia đình thay vì mua riêng lẻ; chi phí lắp đặt, vận chuyển cũng là một khoản được lược bớt nếu bạn chọn bộ tủ lavabo Mowoen.

Ngoài các ưu điểm trên thì thương hiệu Mowoen cũng nổi trội bởi các sản phẩm đều được thiết kế bởi những công nghệ hiện đại; các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về thói quen, sở thích; không gian sử dụng của người dùng Việt. Từ đó, đem lại những sản phẩm hoàn thiện, chuẩn chỉnh từng chi tiết đến tay khách hàng. 

tu-lavabo-Mowoen

Chất Liệu Tủ lavabo Mowoen

 Chất liệu chủ yếu được sử dụng để làm tủ Lavabo Mowoen thường là chất liệu nhựa PVC với nhiều ưu thế so với các chất liệu khác. Với chất liệu nhựa PVC sẽ giúp sản phẩm không bị ẩm mốc trong môi trường có đọ ẩm cao như phòng tắm và các tác động nhiệt đọ bên ngoài môi trường.

tu-lavabo-Mowoen

Chất liệu PVC có trọng lượng nhẹ dễ dàng vận chuyển cũng như lắp đặt tại nhà mà không ảnh hường đến chất lượng và cấu trúc. Tủ lavabo Mowoen sử dụng chất liệu này là một ưu thế trong việc tạo ra những mẫu sản phẩm đẹp mắt, màu sắc đa dạng cũng như không chưa các chất độc hại, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Tủ lavabo Mowoen làm từ PVC được đánh giá cao về độ bền đẹp lâu dài theo thời gian. Thời gian sử dụng có thể lên tới 20 năm mà vẫn giữ được chất lượng tối ưu.

Kích thước tủ lavabo Mowoen

Kích thước tủ lavabo Mowoen thông thường là các kích thước nhỏ gọn như: 900 x 630 x 470 mm, 800*480 mm, 600*470 mm,…Với nhiều kiểu kích thước riêng sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được mẫu sản phẩm ưng ý nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. 

tu-lavabo-Mowoen

Giá thành tủ lavabo Mowoen

Giá của tủ lavabo Mowoen cũng rất đa dạng từ rẻ, bình dân cho tới cao cấp. Dù vậy, giá thành của sản phẩm cũng  mềm mại so với các hãng trên thị trường.Viêc định giá một sản phẩm bộ tủ chậu Mowoen dựa vào khá nhiều yếu tố khác nhau như kích thước sản phẩm, giá trị sử dụng bền lâu cũng như thiết kế phù hợp thì chắc chắn giá tủ lavabo Mowoen cũng đã là hợp lí. Việc cân nhắc về giá thông qua cáC yếu tố trên là thực sự cần thiết để có thể chọn được mẫu tủ lavabo Mowoen ưng ý nhất.

ĐịA CHỈ CUNG CẤP TỦ LAVABO CHÍNH HÃNG

Tự hào là đại lí cấp 1 của Thương hiệu Mowoen, , Thế Giới Phòng Tắm chuyên cung cấp đa dạng các sản phẩm tủ lavabo Mowoen chính hãng với giá chiết khấu vô cùng hấp dẫn.

  • Cam kết 100% chính hãng
  • Đảm bảo về chất lượng sản phẩm
  • Chế độ bảo hành lâu dài
  • Hỗ trợ chi phí vận chuyển, lắp đặt trên toàn quốc

Để lựa chọn được mẫu tủ lavabo ưng ý nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi.

Chỉ đường: Hệ thống cửa hàng Thành Vinh trên google maps