Hiển thị 1–60 của 163 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

- 24%
7.500.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.300.000

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.200.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.100.000

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
6.800.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 23%
6.800.000

KT Tủ: 600 x 400 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

7.900.000

KT Tủ: 600 x 400 mm
KT Gương: 500 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

9.900.000

KT Tủ: 600 x 470 mm
KT Gương: 400 x 750 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

10.900.000

KT Tủ: 800 x 470 mm
KT Gương: 550 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

13.900.000

KT Tủ: 1000 x 470 mm
KT Gương: 650 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 800 x 470 mm
KT Gương: 500 x 800 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

13.900.000

KT Tủ: 1000 x 470 mm
KT Gương: 950 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

10.900.000

KT Tủ: 600 x 470 mm
KT Gương: 550 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 800 x 470 mm
KT Gương: 750 x 650 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

10.900.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 750 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

11.900.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

13.900.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
12.400.000

KT Tủ: 1000 x 480mm
KT Gương: 900 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
10.750.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
10.750.000

KT Tủ: 1000 x 480 mm
KT Gương: 900 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
15.200.000

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
13.550.000

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
13.550.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
12.450.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
11.450.000

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 22%
10.500.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.950.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.770.000

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.450.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
10.250.000

KT Tủ: 800 x 400 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.950.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 23%
7.690.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.450.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
14.750.000

KT Tủ: 580 x 500 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
16.850.000

KT Tủ: 680 x 500 mm
KT Gương: 530 x 680 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
12.850.000

KT Tủ: 1000 x 480 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
10.750.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
11.950.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
10.750.000

KT Tủ: 800 x 460 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
11.450.000

KT Tủ: 800 x 460 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.650.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.450.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.850.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 17%
9.500.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.250.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.150.000

KT Tủ: 700 x 480 mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.070.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 32%
6.000.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 530 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 23%
6.850.000

KT Tủ: 600 x 480 mm
KT Gương: 530 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 25%
8.650.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.450.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
7.650.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
KT Gương: 800 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.770.000

KT Tủ: 700 x 480mm
KT Gương: 700 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 24%
7.250.000

KT Tủ: 600 x 480mm
KT Gương: 600 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 27%
13.550.000

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

KT Tủ: 1000 x 500 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

- 26%
11.750.000

KT Tủ: 1000 x 480 mm
KT Gương: 1000 x 700 mm
Chất Liệu Tủ: Gỗ Plywood

Merler là một thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp được nhập khẩu từ Đức. Với công nghệ sản xuất hiện đại cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trên thị trường đã cho ra đời các mẫu sản phẩm đảm bảo về chất lượng, mẫu mã cũng như dịch vụ hậu mãi cực kì uy tín. Cung cấp tất cả các sản phẩm liên quan đến thiết bị vệ sinh như bồn tắm, bồn cầu, sen tắm…mang đến sự đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Tủ Lavabo Merler

Một trong các sản phẩm xu hướng đó là tủ chậu lavabo đang ngày càng được thị trường ưa chuộng với tiện ích, ứng dụng thực tế mà nó đem lại. Bạn đang có muốn mua tủ chậu Merler nhưng không biết nên tìm hiểu như nào?  Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết các thông tin về sản phẩm này đến từ thương hiệu Merler, hãy cùng theo dõi nhé!

Vài Nét Sơ Lược Về Thương Hiệu Merler Và Tủ Lavabo Merler

Với kinh nghiệm hơn 14 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Merler đang cung cấp và có mặt trong nhiều hộ gia đình với các sản phẩm thiết bị vệ sinh chuẩn về chất lượng, đẹp về thiểt kế. Mong muốn mang lại những giải pháp xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tủ chậu Merler đang ngày càng chuyên sâu nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới, thân thiện với môi trường từ chất liệu cho tới các yếu tố khác. 

Tủ Lavabo Merler

Tủ lavabo Merler luôn được người tiêu dùng tin tưởng không chỉ về ý nghĩa đối với môi trường mà còn về những thiết kế đẹp mắt, đa dạng về mẫu mã, kích thước, dễ dàng lựa chọn. Tính năng tiện lợi, chất lượng cao cấp là vậy nhưng giá thành của tủ chậu lavabo Merler rất phù hợp với mức thu nhập của Người Việt, đáp ứng nhu cầu của thị trường tủ chậu Merler nhanh chóng, cần thiết và đầy đủ nhất.

Đặc Điểm Của Tủ Lavabo Merler

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về đặc điểm chất liệu, kích thước cũng như giá thành của sản phẩm tủ chậu Merler. 

Tủ Lavabo Merler- Chất Liệu Thân Thiện Với Môi Trường

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như vẫn giữ được đúng tiêu chí của thương hiệu thì chất liệu Gỗ Plywood là sự lựa chọn công nghệ tuyệt vời dành cho tủ lavabo Merler.

Đây là chất liệu tái sinh sử dụng những mảnh gỗ nhỏ, thông qua các chất liệu keo dính hoặc hoá chất kết hợp với ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các ván gỗ đa kích cỡ dùng đóng tủ lavabo Merler.

Tủ Lavabo Merler

Chất liệu này với thiết kế màu vân gỗ ấm áp, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, đơn sơ, không kiêu kì tạo một môi trường sống lành mạnh, thân thiện.

Tủ Lavabo Merler- Kích Thước Đa Dạng 

Sự đa dạng về kích thước là không thể không nhắc đến khi nói về tủ lavabo Merler. Với nhiều các khoảng kích thước khác nhau từ nhỏ như 400mm cho đến 1000mm cũng được hãng sản xuất để đáp ứng nhu cầu linh hoạt của nhiều khách hàng.

Chiều cao và chiều sâu của lòng Bộ tủ lavabo Merler tuỳ thuộc vào từng thiết kế mà được đo đạc khác nhau nhưng vẫn phù hợp với kiểu dáng tổng thể của bộ tủ. Việc chọn kích thước một cách phù hợp cũng cần lưu ý kĩ càng để không gian phòng tắm hài hoà và đẹp hơn.

Tủ Lavabo Merler- Kiểu Dáng Xu Hướng, Trang Nhã

Là một thương hiệu mang xu hướng hiện đại, tiện nghi nên các thiết kế của tủ lavabo Merler thường là các thiết kế treo tường có khả năng tối ưu không gian tốt nhất. Cùng với đó là tích hợp gương kèm tủ phụ tăng diện tích sử dụng cho người dùng.

Cánh tủ mở cũng là một thiết kế đặc trưng của tủ chậu lavabo Merler, dễ sử dụng và tiện lợi. Các ngăn bộ tủ lavabo Merler cũng rất đa dạng với cách chia khoa học, thuận tiện với người dùng nhất có thể. 

Tủ Lavabo Merler

Báo Giá Tủ Lavabo Merler

Giá của sản phẩm tủ lavabo Merler rẻ so với thị trường tiêu dùng đầy cạnh tranh hiện nay. Chỉ với hơn 5 triệu đồng bạn đã có thể sắm ngay được một mẫu sản phẩm tủ chậu lavabo Merler đủ tiện nghi và chức năng. Dòng cao cấp của thương hiệu Merler cũng chỉ hơn 14 triệu với thiết kế sang trọng, tính năng tiện lợi tuyệt vời.

Tủ Lavabo Merler

Giá bộ tủ lavabo Merler được đưa ra dựa vào nhiều yếu tố và việc lựa chọn xuống tiền cũng cần cân nhắc kĩ lưỡng về tính năng, chất lượng, giá trị sử dụng của sản phẩm lâu dài hay không. Ngoài ra, chế độ bảo hành, dịch vụ bán- mua- hậu mãi bên cung cấp cũng cần được quan tâm. Quý khách hàng cần chú ý để chọn được sản phẩm tủ chậu lavabo Merler tốt và phù hợp với kinh tế gia đình. 

MUA TỦ LAVABO MERLER CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU?

Là đại lý cấp I của thương hiệu Merler nổi tiếng, Thế Giới Phòng Tắm chuyên cung cấp đa dạng các mẫu tủ lavabo chính hãng với giá chiết khấu vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Ngoài ra, khi mua tủ chậu lavabo Merler tại Thế giới phòng tắm, khách hàng sẽ được bảo hành chính hãng tại nhà, miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt toàn quốc.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, nhanh chóng chắc chắn sẽ hỗ trợ quý khách hết mình để chọn được sản phẩm tốt và phù hợp nhất

Để lựa chọn được mẫu bộ tủ lavabo Merler ưng ý nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi.

Chỉ đường: Hệ thống cửa hàng Thành Vinh trên google maps