Hiển thị tất cả 45 kết quả

- 41%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 3.650.000₫.

KT Tủ: 490 x 590 x 640 mm
KT Lavabo: 500 x 600 x 150 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 41%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 4.400.000₫.

KT Tủ: 500 x 600 x 560 mm
KT Lavabo: 420 x 420 x 120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa tổng hợp

- 27%
Original price was: 5.600.000₫.Current price is: 4.100.000₫.

KT Tủ: 500 x 600 x 560 mm
KT Lavabo: 450 x 420 x 110 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa tổng hợp

- 20%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.010.000₫.

KT Tủ: 590x470x640 mm
KT Lavabo: 605x480x180 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 5.800.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT Tủ: 575x490x635 mm
KT Lavabo: 600x500x210 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 5.300.000₫.Current price is: 4.200.000₫.

KT Tủ: 580x480x350 mm
KT Lavabo: 600x500x210 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 40%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 5.300.000₫.

KT Tủ: 490 x 790 x 640 mm
KT Lavabo: 500 x 800 x 150 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.010.000₫.

KT Tủ: 780x480x350 mm
KT Lavabo: 800x500x210 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 8.700.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 985x480x350 mm
KT Lavabo: 1000x500x210 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 32%
Original price was: 5.800.000₫.Current price is: 3.950.000₫.

KT Tủ: 490 x 640 x 640 mm
KT Lavabo: 500 x 650 x 150 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 5.800.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT Tủ: 480x630x350 mm
KT Lavabo: 500x650x180 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 22%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.100.000₫.

KT Tủ: 490 x 740 x 640 mm
KT Lavabo: 500 x 750 x 180 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 6.700.000₫.Current price is: 5.350.000₫.

KT Tủ: 480x730x350 mm
KT Lavabo: 500x750x180 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 17.000.000₫.Current price is: 13.800.000₫.

KT Tủ: 490x780x640 mm
KT Lavabo: 500x800x180 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 5.700.000₫.

KT Tủ: 540x580x640 mm
KT Lavabo: 550x600x135 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 5.900.000₫.Current price is: 4.750.000₫.

KT Tủ: 500x465x400 mm
KT Lavabo: 505x480x175 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 5.200.000₫.Current price is: 4.200.000₫.

KT Tủ: 492x250x525 mm
KT Lavabo: 500x250x130 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.740.000₫.

KT Tủ: 430x480x400 mm
KT Lavabo: 450x500x145 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.780.000₫.

KT Tủ: 490x640x640 mm
KT Lavabo: 450x500x145 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.780.000₫.

KT Tủ: 430x480x400 mm
KT Lavabo: 450x500x145 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 4.100.000₫.Current price is: 3.360.000₫.

KT Tủ: 440x435x400 mm
KT Lavabo: 450x450x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 4.100.000₫.Current price is: 3.350.000₫.

KT Tủ: 440x435x400 mm
KT Lavabo: 450x450x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 4.100.000₫.Current price is: 3.360.000₫.

KT Tủ: 440x435x400 mm
KT Lavabo: 450x450x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 2.750.000₫.

KT Tủ: 400x400x120 mm
KT Lavabo: 390x385x400 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 2.800.000₫.

KT Tủ: 390x385x400 mm
KT Lavabo: 400x400x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 3.400.000₫.Current price is: 2.750.000₫.

KT Tủ: 390x385x400 mm
KT Lavabo: 400x400x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 17%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT Tủ: 485x365x400 mm
KT Lavabo: 500x380x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.870.000₫.

KT Tủ: 485x365x400 mm
KT Lavabo: 500x380x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 17%
Original price was: 4.600.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT Tủ: 485x365x400 mm
KT Lavabo: 500x380x120 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 18%
Original price was: 4.700.000₫.Current price is: 3.870.000₫.

KT Tủ: 315x480x640 mm
KT Lavabo: 555x490x200 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 17.000.000₫.Current price is: 13.800.000₫.

KT Tủ: 365x1160x600 mm
KT Lavabo: 530x1200x210 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 6.400.000₫.

KT Tủ: 380x625x450 mm
KT Lavabo: 480x750x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 8.000.000₫.Current price is: 6.400.000₫.

KT Tủ: 380x625x450 mm
KT Lavabo: 480x750x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 26%
Original price was: 11.900.000₫.Current price is: 8.800.000₫.

KT Tủ: 865x483x450 mm
KT Lavabo: 900x500x15 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 4.200.000₫.Current price is: 3.380.000₫.

KT Tủ: 430x415x350 mm
KT Lavabo: 500x550x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 8.400.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 440x685x350 mm
KT Lavabo: 500x750x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 440x685x350 mm
KT Lavabo: 500x750x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 22%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.700.000₫.

KT Tủ: 440 x 685 x 350 mm
KT Lavabo: 500 x 750 x 100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa Tổng Hợp

- 20%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 440x685x350 mm
KT Lavabo: 500x750x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.090.000₫.

KT Tủ: 775x440x350 mm
KT Lavabo: 900x500x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.100.000₫.

KT Tủ: 480x490x450 mm
KT Lavabo: 500x500x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.300.000₫.

KT Tủ: 490x640x640 mm
KT Lavabo: 500x650x15 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.300.000₫.

KT Tủ: 480x785x450 mm
KT Lavabo: 500x800x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.800.000₫.

KT Tủ: 480x990x450 mm
KT Lavabo: 500x1000x100 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 15.900.000₫.

KT Tủ: 440x480x545 mm
KT Lavabo: 450x500x145 mm
Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

Thương hiệu Caesar là một nhãn hàng thiết bị vệ sinh đến từ Đài Loan với mô hình công ty rộng lớn, có hơn 1000 nhân lực khắp các khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Là một thương hiệu bền vững với nhiều các mẫu sản phẩm đa dạng, chất lượng đạt tiêu chuẩn cao cấp. Tiêu biểu trong các sản phẩm Caesar thì tủ lavabo Caesar là sản phẩm mới, hiện đại có nhiều kiểu dáng khác nhau, dẫn đầu xu hướng thị trường hiện nay. Vậy tủ lavabo Caesar có ưu điểm như nào so với các nhãn hàng khác? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 tu-lavabo-Caesar

TỔNG QUAN VỀ TỦ LAVABO CAESAR

Trước khi tìm hiểu về tủ lavabo Caesar, chúng ta cần biết thế nào là một bộ tủ lavabo hoàn chỉnh? Tủ lavabo hay còn gọi là tủ chậu, tủ bồn rửa mặt…với cách gọi này chắc các bạn cũng hình dung được phần nào về các phần của sản phẩm. Một bộ tủ lavabo bao gồm bồn rửa mặt, ngắn tủ chứa đồ, đây là hai phần chính tạo nên bộ tủ, ngoài ra thì có thể kèm gương hoặc không tuỳ vào nhu cầu sử dụng của bạn. 

Tủ lavabo Caesar được nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường luôn được người tiêu dùng ưu ái bởi chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhanh chóng. sự uy tín của thương hiệu về chế độ mua- bán- sau bán đã mang đến doanh thu khủng cho thương hiệu với mặt hàng tủ chậu lavabo Caesar.

 tu-lavabo-Caesar

Với quan điểm kinh doanh “Chất lượng sản phẩm và sự phục vụ là trên hết”, Caesar luôn muốn mang lại những sản phẩm hoàn thiện, chỉnh chu nhất đến tay khách hàng, sự phục vụ tận tâm nhất, nhanh nhất để khách hàng có thể lựa chọn được những sản phẩm ưng ý, phù hợp với nhu cầu. Điều này luôn luôn được duy trì, nâng cao trong suốt những năm hoạt động từ khi bắt đầu đến hiện tại, và cũng là các năm tiếp theo nữa.

ĐẶC ĐIỂM TỦ LAVABO CAESAR

 Với nhiều năm trong nghề, thương hiệu Caesar luôn phát triển sản phẩm, nâng cao công nghệ, trình độ nhân lực mỗi ngày để có sản phẩm chỉnh chu, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với thị trường tiêu dùng nhiều biến động hiện nay.  Cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm tủ lavabo Caesar để hiểu rõ hơn về đặc điểm của nó nhé!

Tủ Lavabo Caesar Làm Từ Chất Liệu Gì?

Đa phần các sản phẩm tủ chậu lavabo Caesar đều dùng chất liệu Nhựa PVC cao cấp được đánh giá là chất liệu tối ưu, chuyên dụng nhất trong sản xuất tủ lavabo,  sử dụng rộng rãi.

Được biết đến là chất liệu có độ bền cao, có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khắc nghiệt mà không bị ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Đặc biệt trong các môi trường ẩm ướt như không gian phòng tắm thì chất liệu này cũng tránh được tình trạng ẩm mốc, mối mọt do có độ ẩm cao, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.  Tủ lavabo Caesar cũng có trọng lượng khá nhẹ, dễ dàng lắp đặt, vận chuyển.

 tu-lavabo-Caesar

Cùng với đó là bề mặt trơn nhẵn có thể dễ dàng vệ sinh, lau chùi mà không gây xước cho bề mặt sản phẩm, vẻ đẹp từ đó cũng được giữ gìn lâu hơn. Độ bền của sản phẩm tủ chậu Caesar rất lâu, được đánh giá rằng tuổi thọ sử dụng có thể lên đến hơn 20 năm. Chất liệu PVC cũng rất dễ sản xuất và bảo quản nên giá thành của tủ cũng rất phù hợp, vừa phải.

Tủ Chậu Caesar- Kiểu Dáng Đa Dạng, Kích Thước Vừa Phải

Tủ lavabo Caesar được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn gồm tủ chứa và chậu. Chậu rửa được thiết kế linh hoạt với các kiểu khác nhau: tròn, vuông, elip,…được đặt trên mặt tủ hoặc âm bàn( chậu rửa được đặt chìm  trong lòng tủ) giúp khách hàng có đa dạng sự lựa chọn.

tu-lavabo-Caesar

Kích thước của tủ lavabo Caesar thường là từ 300mm đến 600mm cho chiều dài phù hợp với những phòng tắm nhỏ, không gian hẹp.Chiều rộng và chiều sau cũng được đo đạc chuyên dụng, phù hợp với các không gian khác nhau. Tủ chậu Caesar giúp tăng diện tích không gian sử dụng và duy trì sự gọn gàng cho phòng tắm gia đình. 

Giá Tủ Chậu Lavabo Caesar Bao Nhiêu?

Sử dụng chất liệu PVC dễ sản xuất,  gia công, bảo quản giúp cho tủ lavabo Caesar có giá thành mềm hơn so với các hãng cùng ngành. Giá tủ chậu Caesadao động chỉ từ 2 triệu đến 11 triệu đồng. Với mức giá này bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một mẫu tủ lavabo Caesar phù hợp với nhu cầu và có giá thành hợp lí. Ngoài ra, mua một sản phẩm tủ chậu Caesar không chỉ nhìn về giá mà còn có cả kiểu dáng, thiết kế phù hợp, thời gian sử dụng, cũng như chế độ bảo hành, dịch vụ của bên cung cấp để chọn lựa.

tu-lavabo-Caesar

MUA TỦ LAVABO CAESAR CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU?

Là đại lý cấp I của thương hiệu Caesar nổi tiếng, Thế Giới Phòng Tắm chuyên cung cấp đa dạng các mẫu tủ chậu lavabo Caesar chính hãng với giá chiết khấu vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Ngoài ra, khi mua bộ tủ lavabo Caesar tại Thế giới phòng tắm, khách hàng sẽ được bảo hành chính hãng tại nhà, miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt toàn quốc.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, nhanh chóng chắc chắn sẽ hỗ trợ quý khách hết mình để chọn được sản phẩm tốt và phù hợp.

Để lựa chọn được mẫu tủ chậu Caesar ưng ý nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi.

Chỉ đường: Hệ thống cửa hàng Thành Vinh trên google maps