Hiển thị 1–60 của 70 kết quả

- 17%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT Tủ: 600 x 460 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 910 x 460 mm

KT Gương: 650 x 850 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 810 x 470 mm

KT Gương: 760 x 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT Tủ: 610 x 470 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 22%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 750 x 460 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 600 x 460 mm

KT Gương: 800 x 460 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 28%
Original price was: 7.800.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 900 x 470 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 8.200.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 800 x 460 mm

KT Gương: 750 x 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 31%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 4.400.000₫.

KT Tủ: 600 x 450 mm

KT Gương: 750 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 31%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 4.400.000₫.

KT Tủ: 520 x 450 mm

KT Gương: 750 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 38%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT Tủ: 600 x 450 mm

KT Gương: 750 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 17%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 750 x 460 mm

KT Gương: 800 x 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 810 x 460 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 6.400.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT Tủ: 810 x 460 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 21%
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT Tủ: 810 x 460 mm

KT Gương: 750 x 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 12%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

KT Tủ: 1010 x 480 mm

KT Gương: 650 x 350mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.100.000₫.

KT Tủ: 610 x 460 x 500 mm

KT Gương: 790 x 600 x 132 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 6.300.000₫.

KT Tủ: 810 x 465 mm

KT Gương: 800 x 950 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 32%
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 6.000.000₫.

KT Tủ: 920 × 460 mm

KT Gương: 900 × 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 24%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 800 × 480 mm

KT Gương: 800 × 600 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 630 × 500 mm

KT Gương: 700 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 38%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT Tủ: 610 × 460 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 37%
Original price was: 8.300.000₫.Current price is: 5.200.000₫.

KT Tủ: 600 × 450 mm

KT Gương: 700 × 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 25%
Original price was: 8.400.000₫.Current price is: 6.300.000₫.

KT Tủ: 1010 × 480 mm

KT Gương: 650 × 650 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 39%
Original price was: 9.900.000₫.Current price is: 6.000.000₫.

KT Tủ: 900 × 470 mm

KT Gương: 700 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 30%
Original price was: 8.400.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 470 mm

KT Gương: 800 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 22%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 600 x 400 mm

KT Gương: 700 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 31%
Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 480 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.010.000₫.

KT Tủ: 550 × 410 mm

KT Gương: 530 × 760 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 37%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 8.200.000₫.

KT Tủ: 1000 × 460 mm

KT Gương: 750 × 940 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 28%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 4.750.000₫.

KT Tủ: 520 × 410 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 5.010.000₫.

KT Tủ: 600 × 400 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 6.600.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 630 × 780 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 750 × 550 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 10%
Original price was: 7.200.000₫.Current price is: 6.500.000₫.

KT Tủ: 700 × 430 mm

KT Gương: 850 × 650 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 7.400.000₫.Current price is: 6.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 750 × 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.700.000₫.

KT Tủ: 700 x 500 mm

KT Gương: 700 x 500 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 6.150.000₫.

KT Tủ: 610 × 470 mm

KT Gương: 600 × 750 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.600.000₫.

KT Tủ: 610 × 470 mm

KT Gương: 600 × 760 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 6%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 600 × 480 mm

KT Gương: 640 × 520 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 11%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 5.900.000₫.

KT Tủ: 800 × 460 mm

KT Gương: 550 × 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 19%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 17.900.000₫.

KT Tủ: 970 × 610 mm

KT Gương: 950 × 850 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 18.000.000₫.Current price is: 15.200.000₫.

KT Tủ: 780 × 580 mm

KT Gương: 700 × 900 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.900.000₫.

KT Tủ: 1000 × 600 mm

KT Gương: 880 × 1000 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 11%
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 7.950.000₫.

KT Tủ: 900 × 600 mm

KT Gương: 900 × 750 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 10%
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 24.300.000₫.

KT Tủ: 1000 × 580 mm

KT Gương: 1000 × 950 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 35.000.000₫.Current price is: 32.500.000₫.

KT Tủ: 1450 × 600 mm

KT Gương: 1210 × 1080 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 12%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 13.700.000₫.

KT Tủ: 630 × 580 mm

KT Gương: 610 × 800 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 18.500.000₫.

KT Tủ: 750 × 580 mm

KT Gương: 650 × 950 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 32%
Original price was: 33.000.000₫.Current price is: 22.300.000₫.

KT Tủ: 1200 × 600 mm

KT Gương: 870 × 1100 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 16%
Original price was: 195.900.000₫.Current price is: 164.250.000₫.

KT Tủ: 1650 × 600 mm

KT Gương: 1500 × 1120 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 14%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 21.600.000₫.

KT Tủ: 950 × 580 mm

KT Gương: 900 × 1050 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 15%
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 20.300.000₫.

KT Tủ: 1220 × 580 mm

KT Gương: 800 × 1030 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 10%
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 19.900.000₫.

KT Tủ: 840 × 580 mm

KT Gương: 700 × 900 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 20%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.200.000₫.

KT Tủ: 840 × 460 mm

KT Gương: 815 × 900 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 30%
Original price was: 36.000.000₫.Current price is: 25.100.000₫.

KT Tủ: 1100 × 580 mm

KT Gương: 920 × 970 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 12%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 11.500.000₫.

KT Tủ: 900 × 580 mm

KT Gương: 700 × 930 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 7%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 26.100.000₫.

KT Tủ: 960 × 565 mm

KT Gương: 820× 1040 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 23%
Original price was: 30.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.

KT Tủ: 870 × 600 mm

KT Gương: 880 × 760 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

- 8%
Original price was: 32.000.000₫.Current price is: 29.500.000₫.

KT Tủ: 1230 × 610 mm

KT Gương: 980 × 910 mm

Chất Liệu Tủ: Nhựa PVC

Được biết đến là một thương hiệu sản xuất tại Việt Nam với nhà máy sản xuất dây chuyền chuyên nghiệp, nhân viên tay nghề cao cùng với đó là công nghệ tiên tiến. Cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp mắt,đa dạng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối, Thiết bị vệ sinh Bross đã cùng đồng hành với nhiều gia đình Việt trong đời sống hàng ngày, phân phối đa dạng các sản phẩm: bồn cầu, bồn tắm, sen vòi,..

Trong số đó, không thể không nhắc tới đó là sản phẩm tủ lavabo Bross với nhiều ưu điểm vượt trội, luôn được khách hàng tin dùng và lựa chọn. Tủ lavabo Bross được sử dụng đa dạng không chỉ trong các phòng tắm gia đình mà còn được dùng trong các nhà hàng, khách sạn bởi công dụng và vẻ đẹp của nó. Vậy ttủ chậu Bross có gì đặc biệt, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

tu-lavabo-bross

TỦ LAVABO BROSS CÓ NHỮNG ƯU ĐIỂM GÌ?

Tủ Lavabo Bross-Chất liệu an toàn, bền bỉ

Để sản xuẩt tủ lavabo Bross , thương hiệu này đã dùng chất liệu PVC bền bỉ, được đánh giá cao trong ngành sản xuất tủ lavabo. Là một chất liệu tổng hợp nhân tạo được gia công thêm các chất phụ gia làm tăng tính chịu đựng của chất liệu để ứng dụng vào sản xuất.

Một số ưu điểm của tủ lavabo Bross nhờ chất liệu sử dụng có thể kể đến như: độ chống chịu cao, thích nghi với nhiều môi trường khác nhau; chống ẩm, chống nấm mốc đối với môi trường nước ẩm như các không gian phòng tắm; không truyền điện dẫn nhiệt an toàn với người dùng. 

tu-lavabo-bross

Ngoài các tính chất  về vật lí thì bộ tủ lavabo Bross còn có thể thiết kế dễ dàng nhờ chất liệu dễ gia công, sử dụng linh hoạt. Có độ bền cao ước tính tuổi thọ sản phẩm tủ lavabo Bross PVC lên tới hơn 20 năm. Do vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm mà không lo gây hại.

Tủ Lavabo Bross- Tính năng đặc biệt, tích hợp tiện nghi

Được thiết kế với các thành phần tủ đựng cùng với chậu lavabo kèm gương soi, đã giúp giải quyết rất nhiều các vấn đề trong sinh hoạt thường ngày.Bộ tủ lavabo Bross đựng đồ được chia ngăn vừa phải dùng để chứa các vật dụng một cách gọn gàng, duy trì sự gọn gàng cho phòng tắm, khu sử dụng.

Ngăn tủ phụ tủ chậu Bross cũng được gắn với gương để tăng diện tích sử dụng cho gia đình.Với cách tích hợp các sản phẩm sẽ tối ưu được không gian sử dụng, khiến phòng tắm rộng rãi, thoáng hơn rất nhiều.

tu-lavabo-bross

Ngoài ra, tủ lavabo Bross cũng giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian tổng thể, mang đến sự hiện đại, sang trọng cũng như che khuất được các đường dây nước ở dưới một cách tinh tế, khoa học hơn.

Tủ Lavabo Bross- Kiểu dáng đa dạng, mẫu mã đẹp mắt

Thiết kế kiểu dáng sản phẩm ra sao cũng được thương hiệu đặc biệt chú ý, với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo đã tạo nên các mẫu sản phẩm đẹp, ưa mắt người nhìn, đây cũng là lí do tại sao sản phẩm tủ lavabo Bross được yêu thích đến vậy. Sản phẩm của thương hiệu được thiết kế theo hai xu hướng chính là cổ điển và hiện đại.

Các sản phẩm hơi hướng cổ điển sẽ là các mẫu tủ chậu Bross chân đứng có thiết kế chạm khắc uốn lượn mang phong cách Châu Âu sang chảnh, sẽ khá là kén chọn các không gian đặt tủ sao cho phù hợp. Mẫu sản phẩrm này thường được sử dụng trong các khách sạn lớn, mang tính trang trí, thẩm mỹ cho không gian.

tu-lavabo-bross

Với hơi hướng hiện đại thì mẫu sản phẩm tủ lavabo Bross được thiết kế treo tường nhỏ gọn. Thiết kế này được dùng nhiều trong các không gian gia đình, không cầu kì gọn nhẹ kết hợp với màu sắc linh hoạt giúp từ đó khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn, dễ dàng tìm được sản phẩm ưng ý.

Giá thành ổn định, hợp lí

Với chất liệu bền bỉ, hiện đại cùng với các thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, giá thành của sản phẩm tủ lavabo Bross cũng rất rẻ so với chất lượng mà tủ đem lại. Giá tủ chậu lavabo Bross đa dạng với các phân khúc khác nhau từ bình dân cho tới cao cấp.

tu-lavabo-bross

Phụ thuộc vào nhiều yếu tố để định giá sản phẩm, nhưng quan trọng nhất vẫn nên cân nhắc về giá trị sử dụng mà tủ sẽ mang lại cho bạn trong quá trình sử dụng lâu dài mà lựa chọn sản phẩm, không nên chỉ quan tâm đắt rẻ.

Dao động chỉ từ vài triệu đồng cho tới 17 triệu, bạn có thể thoải mái tham khảo, cân nhắc để lựa chọn được sản phẩm ưng ý.

MUA TỦ LAVABO BROSS CHÍNH HÃNG Ở ĐÂU

Là đại lý cấp I của  thương hiệu Bross nổi tiếng, Thế Giới Phòng Tắm chuyên cung cấp đa dạng các mẫu tủ chậu lavabo Bross chính hãng với giá chiết khấu vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Ngoài ra, khi mua tủ lavabo Bross tại Thế giới phòng tắm, khách hàng sẽ được bảo hành chính hãng tại nhà, miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt toàn quốc.

Đội ngữ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, nhanh chóng chắc chắn sẽ hỗ trợ quý khách hết mình để chọn được sản phẩm tốt và phù hợp nhất

Để lựa chọn được mẫu tủ chậu lavabo Bross ưng ý nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline hoặc ghé trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi.

Chỉ đường: Hệ thống cửa hàng Thành Vinh trên google maps