Hiển thị 1–28 của 70 kết quả

- 20%
8.400.000

Kích thước: 1000 x 510  mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 8%
5.900.000

Kích thước:

 • Tủ chính: 810 x 460  mm
 • Tủ phụ: 800 x 250 mm
 • Gương: 750 x 550 mm
 • Kệ gương: 750 x 550 mm

Chất liệu: nhựa PVC cao cấp

- 11%
5.900.000

Kích thước: 800 x 450  mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 11%
5.700.000

KT Tủ: 800×470 mm
Gương: 750×550 mm
Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 9%
5.800.000

Kích thước:

 • Kích thước Tủ chính : 800 x 500 mm
 • Kích thước Tủ phụ : 750 x 250 mm
 • Kích thước Gương : 750 x 550 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 17%
6.200.000

Kích thước:

 • Kích thước Tủ chính : 900 x 470 mm
 • Kích thước Tủ phụ : 550 x 300 mm
 • Kích thước Gương : 750 x 550 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 11%
5.900.000

Kích thước:

 • Kích thước Tủ chính : 800 x 460 mm
 • Kích thước Tủ phụ : 1000 x 260 mm
 • Kích thước Gương : 800 x 600 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 13%
21.000.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1310×560 mm
 • Mirror: 820×1000 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 9%
31.800.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1100×600 mm
 • Side cabinet: 1889×750 mm
 • Mirror: 980×900 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 16%
15.100.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1160×570 mm
 • Mirror: 1020×1160 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 8%
29.500.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1230×610 mm
 • Mirror: 980×910 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 23%
23.000.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 870×600 mm
 • Mirror: 880×760 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 7%
26.100.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 960×565 mm
 • Miror: 1040×820 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 12%
11.500.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 900×580 mm
 • Mirror: 700×930 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 30%
25.100.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1100×580 mm
 • Mirror: 920×970 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 20%
11.200.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 840×460 mm
 • Mirror: 815×900 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 10%
19.900.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 800×580 mm
 • Mirror: 700×900 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 15%
20.300.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1220×580 mm
 • Mirror: 800×1030 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 14%
21.600.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 950×580 mm
 • Mirror: 900×1050 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 16%
164.250.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1650×600 mm
 • Mirror: 1500×1120 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 32%
22.300.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1200×600 mm
 • Mirror: 870×1100 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 16%
18.500.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 760×580 mm
 • Mirror: 650×950 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 12%
13.700.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 630 x 580 mm
 • Mirror: 610 x 800 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 7%
32.500.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1450×600 mm
 • Side cabinet: 1700×550 mm
 • Mirror: 1210×1080 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 10%
24.300.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1000×580 mm
 • Side cabinet: 1000×430 mm
 • Mirror: 1000×950 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 11%
7.950.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 900×600 mm
 • Mirror: 900×750 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 16%
20.900.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 1000×600 mm
 • Side cabinet: 1100×420 mm
 • Mirror: 880×1000 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- 16%
15.200.000

Kích thước:

 • Main cabinet: 780×580 mm
 • Mirror: 900×700 mm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

Contact Me on Zalo