Hiển thị tất cả 13 kết quả

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

Sản phẩm Tính năng

Khoảng giá

KT: 1500x1500x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1210x1210x2150mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1380x1380x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1500x1500x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1400*900*2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 1700x850x2200mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ:  KCG Chính Hãng

 

 

KT: 900x900x2180mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

 

KT: 980x980x2180mm
Tính năng: Xông hơi ướt
Chất liệu: Acrylic

KT: 1700x1200x2200mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu