Hiển thị tất cả 28 kết quả

- 13%
48.500.000

KT:  2000 x 1500 x 2000 mm.
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 25%
48.500.000
KT: 1700 x 850 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 12%
56.000.000
KT: 1700 x 900 x 2150 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 23%
44.500.000
KT: 1700 x 900 x 2150 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
39.000.000
KT :1200 x 850 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 28%
34.500.000
KT: 1300 x 1300 x 2150 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 28%
75.000.000

KT: 1600 x 1180 x 2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
78.000.000

KT: 1600 x 1180 x 2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 11%
52.890.000
KT :1250 x 920 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khấu

- 22%
43.323.000
KT: 900 x 900 x 2100 mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Nhập khẩu
- 7%
55.000.000

KT :1200 x 850 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 24%
45.000.000

KT: 1000 x 1000 x 2150 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
61.000.000

KT :1700 x 850 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
61.000.000

KT:1500 x 850 x 2100 mm.

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

 

- 8%
72.000.000

KT : 1700x900x2150 mm.

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
52.700.000

KT : 1200 x 1200 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 8%
58.000.000

KT: 1600x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 11%
75.000.000

KT : 1300 x 1300 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 18%
40.900.000

KT : 900 x 900 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Việt Nam

- 13%
48.500.000

KT: 2000 x 1500 x 2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Việt Nam

- 31%
49.500.000

KT: 1800 x 1200 x 2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 21%
42.000.000

KT: 1200x1200x2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 21%
49.700.000

KT: 1300 x 1300 x 2150 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 17%
62.500.000

KT: 1600x1180x900 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Châu Âu

- 11%
50.500.000

KT : 1500x850x2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

 

- 32%
34.500.000

KT: 1250x920x2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 23%
34.500.000

KT : 1000 x 1000 x 2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Việt Nam

- 9%
35.500.000

KT: 900 x 900 x 2100 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Việt Nam

Contact Me on Zalo