Hiển thị tất cả 29 kết quả

[woof]
- 13%
48.500.000

KT: 2000 x 1500 x 2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Việt Nam

- 31%
49.500.000

KT: 1800 x 1200 x 2000 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 13%
48.500.000

KT:  2000 x 1500 x 2000mm.
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 21%
42.000.000

KT: 1200x1200x2000mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Châu Âu

- 28%
75.000.000

KT: 1600x1180x2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
78.000.000

KT: 1600x1180x2100 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 28%
34.500.000
KT: 1300x1300x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
62.500.000

KT: 1600x1180x900 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Châu Âu

60.000.000

Hãng sản xuất : BROTHER Thông số kỹ thuật Điện nguồn đầu vào 220V Điện đầu ra 12V – đảm bảo rất an toàn Chức năng Cabin tắm – Xông hơi ướt – Nhạc radio – Massage lưng – Đèn chiếu sáng trên đầu – Quạt thông gió – Sen tắm đỉnh – Sen tay…

- 12%
55.000.000

KT: 1300x1300x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 32%
34.500.000

KT: 1250x920x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 9%
35.500.000

KT: 900x900x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Việt Nam

- 15%
39.000.000
KT :1200x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 6%
45.000.000

KT : 1000x1000x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Việt Nam

- 25%
48.500.000
KT: 1700x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 11%
50.500.000

KT : 1500x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

 

- 12%
56.000.000
KT: 1700x900x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 23%
44.500.000
KT: 1700x900x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 7%
55.000.000

KT :1200x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
61.000.000

KT :1700x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 8%
72.000.000

KT : 1700x900x2150mm.

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 17%
52.700.000

KT : 1200x1200x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 8%
58.000.000

KT: 1600x850x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 11%
75.000.000

KT : 1300x1300x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Châu Âu

- 18%
40.900.000

KT : 900x900x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Việt Nam

- 11%
52.890.000
KT :1250x920x2100mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khấu

- 22%
43.323.000
KT: 900 x 900 x 2100 mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Nhập khẩu
- 24%
45.000.000

KT: 1000x1000x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
61.000.000

KT:1500x850x2100mm.

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu