Hiển thị 1–28 của 36 kết quả

- 22%
47.330.000

KT: 1200 x 800 x 2140 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Malaysia

- 26%
47.822.000

Chức năng: Xông hơi khô ướt

Kích thước: tự thiết kế

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
63.299.000

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710 x 820 x 2200mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
53.890.000

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1300 x 1250 x 2180 mm.

Xuất xứ: Italy

- 21%
33.973.000

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1235x1235x2160 mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
50.257.100

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1220 x 910 x 2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
52.691.000

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710mm x 910mm x 2220mm

Xuất xứ: Italy

- 20%
76.690.000

KT: 1750 x 940 x 2200 mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Italy

- 26%
47.822.000

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200 mm

Xuất xứ: Italy

- 10%
42.990.000

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990 x 990 x 2200mm

Xuất xứ: Italy

- 8%
64.920.000

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1220 x 810 x 2230 mm

Xuất xứ: Italy

- 20%
41.216.000

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1,45m x 0,9m x 2,3m

Xuất xứ: Italy

- 15%
74.900.000

KT : 1450 x 900 x 2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
44.112.000

+ Kích thước : 1480 x 1480 x 2160 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
50.952.700

KT: 1420 x 930 x 2160 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 18%
73.932.000

KT: 1810x1120x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Malaysia

- 20%
71.200.000

KT: 1550 x 1550 x 2190 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 17%
47.800.000

KT: 1000 x 1000 x 2160 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
72.956.000

KT: 1580 x 1530 x 2200 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
62.600.000

KT : 1550 x 1550 x 2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 13%
75.200.000

KT : 1510 x 860 x 2200 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
72.680.000

KT : 1750 x 940 x 2200 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
41.562.100
KT: 900 x 900 x 2230mm
Chức năng: Xông hơi ướtXuất xứ: Malaysia

- 22%
60.865.000

KT: 1450 x 900 x 2300mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
57.213.100

KT: 1220 x 810 x 2230 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
79.994.000

KT : 1480 x 1480 x 2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
53.900.000

KT: 900 x 900 x 2250 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
70.288.000

KT: 1000 x 1000 x 2220 mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

 

Contact Me on Zalo