Hiển thị tất cả 36 kết quả

- 20%
Original price was: 68.172.000₫.Current price is: 54.690.000₫.

KT : 950x950x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 88.125.000₫.Current price is: 74.900.000₫.

KT : 1450x900x2150mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 63.384.000₫.Current price is: 49.410.000₫.

KT: 1120x920x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 15%
Original price was: 63.255.000₫.Current price is: 53.766.000₫.

KT: 1200x800x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 10%
Original price was: 60.720.000₫.Current price is: 54.600.000₫.

KT: 900x900x2180mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 26%
Original price was: 85.540.000₫.Current price is: 63.299.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710x820x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 72.825.000₫.Current price is: 53.890.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1300x1250x2180mm.

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 64.625.000₫.Current price is: 47.822.000₫.

Chức năng: Xông hơi khô ướt

Kích thước: tự thiết kế

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 51.520.000₫.Current price is: 41.216.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1,45m x 0,9m x 2,3m

Xuất xứ: Italy

- 22%
Original price was: 53.360.000₫.Current price is: 41.562.100₫.
KT: 900x900x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướtXuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 78.130.000₫.Current price is: 60.865.000₫.

KT: 1450x900x2300mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 8%
Original price was: 70.570.000₫.Current price is: 64.920.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 1220x810x2230mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 67.915.000₫.Current price is: 50.257.100₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1220x910x2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 71.205.000₫.Current price is: 52.691.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1710x910x2220mm

Xuất xứ: Italy

- 26%
Original price was: 64.625.000₫.Current price is: 47.822.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 20%
Original price was: 95.760.000₫.Current price is: 76.690.000₫.

KT: 1750x940x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Italy

- 18%
Original price was: 90.460.000₫.Current price is: 73.932.000₫.

KT: 1810x1120x2200mm
Chức năng: Xông hơi ướt
Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 88.920.000₫.Current price is: 71.200.000₫.

KT: 1550x1550x2190mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 17%
Original price was: 57.800.000₫.Current price is: 47.800.000₫.

KT: 1000x1000x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 91.195.000₫.Current price is: 72.956.000₫.

KT: 1580x1530x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 80.570.000₫.Current price is: 62.600.000₫.

KT : 1550x1550x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 13%
Original price was: 85.950.000₫.Current price is: 75.200.000₫.

KT : 1510x860x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
Original price was: 90.850.000₫.Current price is: 72.680.000₫.

KT : 1750x940x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
Original price was: 77.315.000₫.Current price is: 57.213.100₫.

KT: 1220x810x2230mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 102.600.000₫.Current price is: 79.994.000₫.

KT : 1480x1480x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 16%
Original price was: 64.000.000₫.Current price is: 53.900.000₫.

KT: 900x900x2250mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 20%
Original price was: 87.860.000₫.Current price is: 70.288.000₫.

KT: 1000x1000x2220mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

 

- 24%
Original price was: 109.300.000₫.Current price is: 83.277.000₫.
KT : 1500x1500x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu

- 16%
Original price was: 52.640.000₫.Current price is: 44.112.000₫.

+ Kích thước : 1480x1480x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 26%
Original price was: 68.855.000₫.Current price is: 50.952.700₫.

KT: 1420x930x2160mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Malaysia

- 20%
Original price was: 95.450.000₫.Current price is: 76.000.000₫.

KT: 1650x1200x2150 mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Nhập khẩu

- 27%
Original price was: 102.225.000₫.Current price is: 74.490.000₫.

KT: 1600x1200x2150mm
Chức năng: Xông hơi khô ướt kết hợp
Xuất xứ: Malaysia

- 22%
Original price was: 60.420.000₫.Current price is: 47.330.000₫.

KT: 1200x800x2140 mm
Chức năng: Xông hơi khô
Xuất xứ: Malaysia

- 21%
Original price was: 43.005.000₫.Current price is: 33.973.000₫.

Chức năng: Xông hơi ướt

Kích thước: 1235x1235x2160 mm

Xuất xứ: Italy

- 10%
Original price was: 47.775.000₫.Current price is: 42.990.000₫.

Chức năng: Xông hơi

Kích thước: 990x990x2200mm

Xuất xứ: Italy

- 15%
Original price was: 49.767.000₫.Current price is: 42.300.000₫.

KT: 1210x820x2200mm

Chức năng: Xông hơi ướt

Xuất xứ: Nhập khẩu