Hiển thị 181–240 của 245 kết quả

- 19%
Original price was: 126.800.000₫.Current price is: 102.493.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 20%
Original price was: 130.930.000₫.Current price is: 105.200.000₫.

KT: 1700x800x595 mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Massage

- 14%
Original price was: 124.820.000₫.Current price is: 107.900.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Massage
- 10%
Original price was: 11.852.000₫.Current price is: 10.666.000₫.

KT: 1695*860* (495-580) mm
Chất liệu: Acrylic, Ack, Galaxy hoặc Granite
Tính năng: Ngâm

- 33%
Original price was: 8.200.000₫.Current price is: 5.500.000₫.

KT: 1500x700x550mm

- 19%
Original price was: 6.700.000₫.Current price is: 5.400.000₫.

KT: 1800x890x580 mm 
Chất liệu: Galaxy ngọc trai
Tính năng: Ngâm

- 23%
Original price was: 4.920.000₫.Current price is: 3.800.000₫.

KT: 1500x750x430 mm 
Chất liệu: Galaxy ngọc trai
Tính năng: Ngâm

- 27%
Original price was: 6.100.000₫.Current price is: 4.450.000₫.

KT: 1670x890x450 mm
Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 30%
Original price was: 6.750.000₫.Current price is: 4.750.000₫.

KT: 1600 x 800 x 450mm
Chất liệu: Galaxy Ngọc Trai
Tính năng: Ngâm

- 15%
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 5.850.000₫.

KT: 1800x1200x480 mm
Chất LiệuNgọc Trai Galaxy

Tính NăngNgâm

- 13%
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.650.000₫.

KT: 1700x1200x480 mm
Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 9%
Original price was: 6.200.000₫.Current price is: 5.660.000₫.

KT: 1800x850x450 mm
Chất liệu: Ngọc Trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 18%
Original price was: 6.050.000₫.Current price is: 4.950.000₫.

KT : 1800x850x450 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 13%
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 5.450.000₫.

KT: 1800x960x450 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 28%
Original price was: 6.420.000₫.Current price is: 4.600.000₫.

KT: 1380x800x720 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 42%
Original price was: 8.590.000₫.Current price is: 4.950.000₫.

KT: 1700x800x450 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 32%
Original price was: 7.520.000₫.Current price is: 5.100.000₫.

KT: 1500x1000x450 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 19%
Original price was: 5.020.000₫.Current price is: 4.050.000₫.

KT: 1670x750x450 mm
Chất liệu: Ngọc trai
Tính năng: Ngâm

- 25%
Original price was: 5.500.000₫.Current price is: 4.150.000₫.

KT: 1600x750x500 mm
Chất liệu: Ngọc Trai
Tính năng: Ngâm

- 36%
Original price was: 6.420.000₫.Current price is: 4.100.000₫.

KT: 1200x750x500 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Ngâm

- 30%
Original price was: 7.320.000₫.Current price is: 5.100.000₫.

KT: 1400 x 750 x 430 mm
Chất liệu: Ngọc Trai
Tính năng: Ngâm

- 14%
Original price was: 56.000.000₫.Current price is: 47.900.000₫.

KT: 1930x1930x800 mm
Chất liệu: Ngọc trai Galaxy
Tính năng: Massage

- 44%
Original price was: 6.600.000₫.Current price is: 3.700.000₫.

KT: 1410x760x550 mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính Năng: Ngâm

 

- 20%
Original price was: 94.000.000₫.Current price is: 75.200.000₫.

KT: 1600x1600x600mm

- 20%
Original price was: 90.000.000₫.Current price is: 72.000.000₫.

KT: 1850x1000x730mm
KT:
1720x1000x730 mm

 

- 20%
Original price was: 106.000.000₫.Current price is: 84.800.000₫.

KT: 1900x1500x730mm
KT:
1900x1600x730 mm

 

- 20%
Original price was: 110.000.000₫.Current price is: 88.000.000₫.

KT: 2000x2000x650mm
KT:
1900x1900x650mm
KT:
1800x1800x650mm

- 20%
Original price was: 110.000.000₫.Current price is: 88.000.000₫.

KT: 2080x2080x840mm
KT:
1800x1800x740mm
KT:
1600x1600x740mm

- 20%
Original price was: 94.000.000₫.Current price is: 75.200.000₫.

KT: 20000x2000x610mm
KT:
1900x1900x610 mm

 

- 20%
Original price was: 54.000.000₫.Current price is: 43.200.000₫.

KT: 1700x800x600mm
KT:
1500x800x600 mm

 

- 20%
Original price was: 198.000.000₫.Current price is: 158.400.000₫.

KT: 2280x1500x650

- 20%
Original price was: 210.000.000₫.Current price is: 168.000.000₫.

KT: 2360x1460x700

- 20%
Original price was: 84.000.000₫.Current price is: 67.200.000₫.

KT: 1850x950x600

- 20%
Original price was: 90.000.000₫.Current price is: 72.000.000₫.

KT: 1900x1000x600

- 20%
Original price was: 100.000.000₫.Current price is: 80.000.000₫.

KT: 1800x1800x600mm

KT: 1500x1500x600mm

- 20%
Original price was: 76.000.000₫.Current price is: 60.800.000₫.

KT: 1500x1500x580mm
KT: 1350x1350x580 mm

- 30%
Original price was: 5.100.000₫.Current price is: 3.550.000₫.

KT: 1500x750x415mm

Chất liệu: nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 24%
Original price was: 5.200.000₫.Current price is: 3.950.000₫.

KT: 1700x750x415mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Ngâm

- 27%
Original price was: 6.927.500₫.Current price is: 5.050.000₫.

KT: 1800x850x450mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Ngâm

- 18%
Original price was: 4.353.000₫.Current price is: 3.550.000₫.

KT: 1500x750x415mm

Chất liệu: nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 31%
Original price was: 5.871.000₫.Current price is: 4.050.000₫.

KT: 1600x800x415mm

Chất liệu: nhựa Composite

Tính năng: Ngâm

- 43%
Original price was: 7.150.000₫.Current price is: 4.050.000₫.

KT: 1700x800x415mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Ngâm

- 14%
Original price was: 4.482.000₫.Current price is: 3.850.000₫.

KT: 1700x750x415mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Ngâm

- 30%
Original price was: 8.820.000₫.Current price is: 6.150.000₫.

KT: 1700x800x600mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính năng: Ngâm

- 26%
Original price was: 10.230.000₫.Current price is: 7.580.000₫.

KT: 1500 x 750 x 400 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

 

- 21%
Original price was: 11.490.000₫.Current price is: 9.100.000₫.

KT : 1700 x 750 x 400 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

 

- 16%
Original price was: 15.541.000₫.Current price is: 13.110.000₫.

KT: 1250x1250x450mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Massage

- 16%
Original price was: 15.412.000₫.Current price is: 13.000.000₫.

KT: 1500x750x415mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Massage

- 16%
Original price was: 15.918.000₫.Current price is: 13.430.000₫.

KT: 1600x750x415mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Massage

- 16%
Original price was: 15.541.000₫.Current price is: 13.110.000₫.

KT: 1700x750x415mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Massage

- 5%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 13.770.000₫.

KT: 1800x850x450mm

Chất liệu: Composite

Tính năng: Massage

- 9%
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 6.800.000₫.

Hãng sản xuất: Merler

Mã sản phẩm: ML15B

Chủng loại: Bồn tắm ngâm

Kích thước: 1500x750mm

Chất liệu: Acrylic 

Màu sắc:  Trắng

- 18%
Original price was: 6.786.000₫.Current price is: 5.590.000₫.

KT: 1400x1400x600mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

4.390.000

KT: 1500x750x450mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

- 24%
Original price was: 5.800.000₫.Current price is: 4.390.000₫.

KT: 1600x800x450mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

- 20%
Original price was: 5.487.000₫.Current price is: 4.390.000₫.

KT: 1700x800x450mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

- 19%
Original price was: 8.120.000₫.Current price is: 6.590.000₫.

KT: 1800 x 850 x 450 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Massage, Ngâm

KT: 1350x1350x480mm; 1500x1500x500mm; 1800x1800x500mm
Chất liêu: Acrylic
Tính năng: Ngâm

- 18%
Original price was: 56.450.000₫.Current price is: 46.220.000₫.

KT: 1700x700x430 mm

Chất liệu: Gang tráng men

Tính năng: Bồn tắm ngâm