Hiển thị 1–60 của 194 kết quả

- 18%
Original price was: 164.750.000₫.Current price is: 134.800.000₫.

KT: 1700x835x565mm

Chất liệu: Đá cẩm thạch

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 15%
Original price was: 132.000.000₫.Current price is: 112.000.000₫.

KT: 1700x835x565mm

Màu sắc: Ngọc trai

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 25%
Original price was: 45.080.000₫.Current price is: 34.000.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 17%
Original price was: 109.000.000₫.Current price is: 91.000.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 17%
Original price was: 10.630.000₫.Current price is: 8.800.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 15%
Original price was: 44.700.000₫.Current price is: 37.800.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 23%
Original price was: 62.650.000₫.Current price is: 47.950.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Gang tráng men
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 16%
Original price was: 153.600.000₫.Current price is: 129.230.000₫.

KT: 1750x850x735 mm

Chất liệu: Gang tráng men

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 17%
Original price was: 150.200.000₫.Current price is: 124.570.000₫.

KT : 1750x850x735 mm

Chất liệu : Gang tráng men

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 20%
Original price was: 147.000.000₫.Current price is: 118.200.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Gang tráng men
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 23%
Original price was: 145.900.000₫.Current price is: 112.938.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Gang tráng men
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 15%
Original price was: 109.000.000₫.Current price is: 92.890.000₫.

KT:  1700x750x537mm
Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Gang tráng men

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 19%
Original price was: 114.000.000₫.Current price is: 92.890.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 23%
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 20.800.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 11%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 22.148.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 16%
Original price was: 25.340.000₫.Current price is: 21.178.100₫.

KT: 1300x1300x540mm

Chất liệu:Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 9%
Original price was: 12.400.000₫.Current price is: 11.300.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

 

- 23%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 11.611.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 11%
Original price was: 10.630.000₫.Current price is: 9.500.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 28%
Original price was: 13.700.000₫.Current price is: 9.900.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 23%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 9.951.310₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 26%
Original price was: 19.550.000₫.Current price is: 14.480.000₫.

KT:1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 24%
Original price was: 19.500.000₫.Current price is: 14.830.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 26%
Original price was: 17.700.000₫.Current price is: 13.062.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 26%
Original price was: 15.550.000₫.Current price is: 11.440.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 18%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 12.292.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 17%
Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 10.850.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 26%
Original price was: 19.550.000₫.Current price is: 14.547.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 40%
Original price was: 17.700.000₫.Current price is: 10.554.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 25%
Original price was: 17.700.000₫.Current price is: 13.310.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

 

- 9%
Original price was: 9.840.000₫.Current price is: 8.966.000₫.

KT:1500x750x580mm

Chất liệu:Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 24%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 9.092.100₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 32%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 9.493.600₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 29%
Original price was: 15.700.000₫.Current price is: 11.150.000₫.

KT: 1500x750x600mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 41%
Original price was: 15.700.000₫.Current price is: 9.319.600₫.

KT : 1500x750x600mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 12%
Original price was: 7.890.000₫.Current price is: 6.970.000₫.

KT: 1500x750x530 mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 27%
Original price was: 11.100.000₫.Current price is: 8.050.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 23%
Original price was: 10.500.000₫.Current price is: 8.050.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 23%
Original price was: 16.400.000₫.Current price is: 12.700.000₫.

KT: 1700x750x558 mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 28%
Original price was: 17.000.000₫.Current price is: 12.200.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 16%
Original price was: 14.600.000₫.Current price is: 12.270.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 29%
Original price was: 14.600.000₫.Current price is: 10.360.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 14%
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 10.360.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa Acrylic
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.580.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.630.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.580.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu : Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 24%
Original price was: 19.100.000₫.Current price is: 14.450.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 22%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 15.580.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 14%
Original price was: 17.000.000₫.Current price is: 14.700.000₫.

KT: 750x1700x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 12%
Original price was: 56.000.000₫.Current price is: 49.180.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 21%
Original price was: 56.000.000₫.Current price is: 44.328.950₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Gang tráng men
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 16%
Original price was: 51.000.000₫.Current price is: 42.683.000₫.

Màu sắc: Ngọc trai

Chất liệu: Nhựa Acrylic

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 34%
Original price was: 16.400.000₫.Current price is: 10.780.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 19%
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 14.240.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 11%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 10.245.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 26%
Original price was: 14.650.000₫.Current price is: 10.790.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 28%
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 10.780.000₫.

KT : 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa Acrylic

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 20%
Original price was: 14.000.000₫.Current price is: 11.200.000₫.

KT: 1700x750x558mm

Chất liệu: Nhựa

Tính năng: Bồn tắm ngâm

- 26%
Original price was: 14.600.000₫.Current price is: 10.780.000₫.
Màu sắc: Ngọc trai
Chất liệu: Nhựa
Tính năng: Bồn tắm ngâm
- 25%
Original price was: 17.900.000₫.Current price is: 13.500.000₫.

KT: 1500x750x558mm

Chất liệu: Nhựa 

Tính năng: Bồn tắm ngâm

Bồn tắm Toto là thương hiệu bồn tắm được rất nhiều khách hàng quan tâm bởi đây là mẫu bồn tắm có thiết kế đẹp mắt, sang trọng giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái khi ngâm mình thư giãn, cùng với đó chất lượng vượt trội, có độ bền cao và đảm bảo an toàn với người sử dụng.

1. TỔNG QUAN BỒN TẮM TOTO TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

1.1. Bồn tắm toto của nước nào?

Ra đời vào năm 1917, Toto là thương hiệu thiết bị vệ sinh lâu đời của Nhật Bản. Trải qua hơn 100 năm, toto bồn tắm đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Với những nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ, ngày nay, Toto đã xây dựng rất nhiều nhà máy ở Châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Ấn Độ và mỹ với lượng tiêu thụ đáng nể.

Năm 2002, Toto đã xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam. Các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đều đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu của thương hiệu, quy trình sản xuất khép kín, kiểm định chất lượng rõ ràng khi đến tay người tiêu dùng.  Vì vậy, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng các sản phẩm bồn tắm toto sản xuất tại Việt Nam. 

Bồn tắm Toto đẹp có xuất xứ từ Nhật Bản
Bồn tắm Toto đẹp có xuất xứ từ Nhật Bản
Xem Thêm