Hiển thị 121–180 của 214 kết quả

KT: 1500X1500X600mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1500X1500X600mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Ngâm

KT: 1500X1500X700mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

 

KT: 1500X1200X700mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1380X1380X700mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1500X1500X680mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1800X1800X730mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1500X1500X680mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Ngâm

KT: 1700X1200X700mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1800X1800X1000mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

KT: 1500X1500X600 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

- 20%
Original price was: 40.850.000₫.Current price is: 32.745.000₫.
KT: 1350x1370x600mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage
- 30%
Original price was: 39.860.000₫.Current price is: 27.868.000₫.

KT: 1570x1550x700 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

- 41%
Original price was: 59.650.000₫.Current price is: 35.400.000₫.

KT: 1800x1250x660 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

- 5%
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 19.000.000₫.

KT: 1500x1500x600 mm
Chất liệu: Coposite
Tính năng: Masage

- 26%
Original price was: 21.000.000₫.Current price is: 15.550.000₫.

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Massage

Màu sắc: Trắng

KT: 1500 x 1500 x 660 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Massage, Ngâm, Chống rò điện, LED

- 8%
Original price was: 23.800.000₫.Current price is: 21.800.000₫.

KT: 1300 x 1300 x 650mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Massage

- 7%
Original price was: 27.500.000₫.Current price is: 25.500.000₫.

KT: 1400 x 1400 x 700mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Massage

- 9%
Original price was: 23.500.000₫.Current price is: 21.500.000₫.

KT: 1300 x 1300 x 650mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Massage

- 33%
Original price was: 61.250.000₫.Current price is: 41.052.960₫.

KT: 1400x1400x700mm
Chất liệu: Acrylic
Tính Năng: Massage, Ngâm, LED, đầy đủ linh kiện

- 9%
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 14.080.000₫.

KT: 1500x750x600mm
Chất liệu: Nhựa Composite
Tính năng: Massage

- 10%
Original price was: 68.880.000₫.Current price is: 61.992.000₫.

Kích thước: 1500x1500x680 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 10%
Original price was: 51.980.000₫.Current price is: 46.782.000₫.

Chất liệu: Acrylic
Kích thước: 1200x1200x590mm
Chức năng: Ngâm

- 18%
Original price was: 55.580.000₫.Current price is: 45.546.000₫.

Kích thước: 1200x1200x590mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 18%
Original price was: 39.680.000₫.Current price is: 32.652.000₫.

Kích thước: 1050x1050x720mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 10%
Original price was: 60.850.000₫.Current price is: 54.765.000₫.
Kích thước: 1300x1300x580mm
Chất liệu: AcrylicTính năng: Masage
- 10%
Original price was: 55.650.000₫.Current price is: 50.085.000₫.

Kích thước: 1350 x 1350 x 650 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 18%
Original price was: 42.890.000₫.Current price is: 35.255.000₫.

Kích thước : 1500 x 1500 x 650 (mm)

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 18%
Original price was: 56.590.000₫.Current price is: 46.269.000₫.

Kích thước (RxDxC): 1500x1500x650mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 18%
Original price was: 50.520.000₫.Current price is: 41.300.000₫.
  • Sản phẩm: Bồn tắm góc
  • Model: JS-8099
  • Kích thước (RxDxC): 1500x1500x580 mm
- 10%
Original price was: 55.950.000₫.Current price is: 50.355.000₫.

Kích thước: 1500x1500x580mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 18%
Original price was: 36.990.000₫.Current price is: 30.471.300₫.

Kích thước: 1350x1350x680mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 10%
Original price was: 109.860.000₫.Current price is: 98.874.000₫.

Kích thước: 1850 x 1850 x 800 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 10%
Original price was: 54.680.000₫.Current price is: 49.212.000₫.

Kích thước: 1600x1200x740mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 10%
Original price was: 66.880.000₫.Current price is: 60.192.000₫.

Kích thước: 1650x1650x650 mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Masage

- 10%
Original price was: 17.479.000₫.Current price is: 15.731.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1200x 1200x 440 mm

- 10%
Original price was: 17.731.000₫.Current price is: 15.957.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1300x 1300x 450 mm

- 15%
Original price was: 18.403.000₫.Current price is: 15.652.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1400 x 1400 x 460 mm

- 10%
Original price was: 17.479.000₫.Current price is: 15.731.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1200x 1200x 450 mm

- 10%
Original price was: 17.731.000₫.Current price is: 15.957.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1300x 1300x 470 mm

- 10%
Original price was: 18.403.000₫.Current price is: 16.562.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1400 x 1400 x 460 mm

- 10%
Original price was: 17.479.000₫.Current price is: 15.731.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1200x 1200x 450 mm

- 10%
Original price was: 17.731.000₫.Current price is: 15.957.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1300x 1300x 470 mm

- 10%
Original price was: 18.403.000₫.Current price is: 16.562.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1400 x 1400 x 460 mm

- 10%
Original price was: 17.479.000₫.Current price is: 15.731.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1200x 1200x 410 mm

- 10%
Original price was: 18.403.000₫.Current price is: 16.562.000₫.

Kích thước sản phẩm: 1400 x 1400 x 450 mm

- 4%
Original price was: 50.600.000₫.Current price is: 48.600.000₫.

KT: 1500x1500x580mm
Chất liệu: pearlite Ngọc Trai
Tính năng: Massage

- 19%
Original price was: 61.335.000₫.Current price is: 49.500.000₫.

KT: 1800x1300x600 mm
Chất liệu: Acrylic Ngọc Trai
Tính năng: Massage

- 12%
Original price was: 32.957.000₫.Current price is: 28.950.000₫.

KT: 1500*1500*700mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

- 3%
Original price was: 35.250.000₫.Current price is: 34.250.000₫.

KT: 1380x1380x600 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

- 9%
Original price was: 27.600.000₫.Current price is: 25.000.000₫.

KT: 1400x1400x550 mm
Chất liệu: Acrylic
Tính năng: Massage

- 27%
Original price was: 39.000.000₫.Current price is: 28.500.000₫.

Kích thước: 1200x1200x560mm

- 21%
Original price was: 14.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.

KT:1250x1250x600mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

- 14%
Original price was: 16.054.000₫.Current price is: 13.800.000₫.

KT:1400x1400x600mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

- 13%
Original price was: 8.600.000₫.Current price is: 7.500.000₫.

KT: 1250x1250x600mm

Chất liệu: Acrylic

Tính năng: Ngâm

- 15%
Original price was: 99.040.000₫.Current price is: 84.650.000₫.

KT: D1500 x H650mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Ngâm

KT: 1400 x 1400 x 640mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Massage

- 16%
Original price was: 61.919.000₫.Current price is: 52.300.000₫.

KT: 1400 x 1400 x 580mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Massage

- 15%
Original price was: 63.765.000₫.Current price is: 54.500.000₫.

KT:1500x1500x720mm

Chất liệu: Acrylic ngọc trai.

Tính năng: Massage