Hiển thị tất cả 26 kết quả

- 10%
29.100.000

KT Tủ: 800 x 480 mm
Gương: 700 x 700 mm
Chất liệu Tủ: PVC

 

- 11%
29.400.000

KT Tủ: 720 x 480 mm
Gương: 600 x 600 mm
Chất liệu tủ: Inox

- 14%
34.500.000

KT Tủ: 920 x 560 mm
Gương: 800 x 800 mm
Chất liệu tủ: PVC, Inox

- 11%
37.500.000

KT Tủ: 650 x 504 mm
Gương: 600 x 890 mm
Chất liệu tủ: Inox

- 12%
26.400.000

KT Tủ: 600 x 420 mm
Gương: 500 x 900 mm
Chất liệu tủ: Inox

- 8%
29.400.000

Chất liệu tủ: Inox
KT Tủ: 700 x 560 mm
Gương:
700 x 700 mm

- 8%
27.500.000

KT Tủ: 800 x 500 mm
Gương: 700 x 1000 mm
Chất liệu: tủ: Inox

- 16%
33.600.000

KT Tủ: 700 x 500 mm.
Gương: 500 x 900 mm.

Chất liệu tủ: Inox

- 13%
35.000.000

KT Tủ: 800 x 530mm
Gương: 670 x 900mm
Chất liệu tủ: Inox

- 18%
24.600.000

Chất liệu: Inox
KT Tủ: 1000×500 mm

Gương: 800×800 mm

- 7%
33.400.000

Chất liệu tủ: Nhựa PVC
KT Tủ:
 800 x 460 x 320mm
Gương: 800 x 800 mm

- 13%
30.500.000

Chất liệu tủ: PVC
KT Tủ:
800 x 460 x 500mm
Gương: 810 x 28 x 730mm

 

- 9%
12.700.000

Chất liệu: PVC
KT Tủ: 600 x 500 x 520 mm
   Lavabo: 600x520x390mm

- 14%
21.600.000

Chất liệu tủ: PVC
KT Tủ: 660 x 520 x 590mm

Gương: 630 x 28 x 630mm

- 7%
32.500.000

Chất liệu tủ: PVC
KT Tủ:
 800 x 480 x 510 mm
Gương: 800 x 650 mm

- 10%
18.000.000

Chất liệu tủ: nhựa PVC
KT Tủ: 450 x 400 x 700 mm
Gương: 770 x 430 mm

- 10%
18.000.000

Chất liệu tủ: nhựa PVC
KT Tủ: 480 x 480 x 880 mm
Gương: 800 x 170 x 450 mm

- 7%
32.500.000

Chất liệu tủ: PVC
KT
Tủ: 800 x 510 x 500mm

Gương: 780 x 700 mm

 

- 7%
35.000.000

Chất liệu tủ: Nhựa PVC
KT
Tủ: 900 x 530 x 500mm
Gương: 880 x 700mm

- 7%
17.700.000

Chất liệu tủ: nhựa PVC
KT Tủ: 910 x 465 mm
Gương: 800 x 600 mm

- 14%
18.900.000

Chất liệu tủ: nhựa PVC
KT Tủ: 810×465 mm

Hộp gương: 800×750 mm

- 11%
18.700.000

Chất liệu tủ: PVC
KT Tủ: 810 x 465 mm
Gương: 765 x 550 mm

- 15%
18.800.000

Chất liệu tủ: nhựa PVC
KT Tủ: 810 x 465 mm
Hộp gương:
800 x 800 mm

- 10%
18.000.000

Chất liệu tủ: nhựa PVC
KT Tủ: 810 x 465 mm
Gương: 750 x 550 mm

- 7%
16.700.000

Chất liệu tủ: Nhựa PVC
KT Tủ: 610 x 465 mm
Gương: 765 x 550 mm

- 7%
16.800.000

KT Tủ: 610 x 465 mm
Gương: 765 x 550 mm
Chất liệu tủ: nhựa PVC

Contact Me on Zalo